Værktøj og bøger

Værktøjsliste til brolæggerlærlinge pr. 16.11.2018:

 • Mukkert 1,5 kg
 • Vinkel, stor og lille
 • Høreværn
 • Sikkerhedsbriller
 • Fukssvans
 • Lodstok min. 120 cm
 • Tommestok
 • Blyant
 • Knæpuder
 • Lommeregner Texas TI 30X IIB eller en med tilsvarende funktioner sin cos og tan
 • Værktøjskasse med lås
 • Kridt/kridtsnor
 • Målebånd min. 15 m
 • Brolæggersnor
 • Brolæggerspyd 10 stk.
 • Kørebanehammer
 • Chaussehammer
 • Mejsler (flad og spids)
 • Kantjern m/u hårdmetal
 • Brolæggerstol
 • Bankeklods
 • Anti-vibrationshandsker
 • USB-stik/nøgle

Af kapitel 20, § 11 om værktøj i Bygge- og anlægsoverenskomsten 2017, indgået mellem DI Byggeri og 3F, fremgår det at: 

 1. Struktør- og brolæggerlærlinge får stillet værktøj inkl. håndbøger til rådighed af virksomheden i forbindelse med uddannelsens start.

 2. Det nødvendige værktøj fremgår af en værktøjsliste, som udarbejdes af Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget.

 3. Såfremt lærlingen ikke ved skolestart medbringer værktøj, udleveres det af skolen og betales af virksomheden i henhold til værktøjslistens vejledende priser.

 4. Værktøjet tilhører virksomheden bortset fra bøger, der tilhører lærlingen.

 5. For brolæggerlærlinge forbliver duks, stol og hammer lærlingens ejendom efter endt uddannelse.

Bogliste for brolæggerlærlinge

 • "Struktør og brolægger" web-bog fra Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
 •  Link til "Håndbogen -Arbejdsmiljø i bygge og anlæg"