Vilkår under uddannelsen

Aflønning

Deltagere på uddannelsen aflønnes som ansatte medarbejdere.

Arbejdsmarkedsuddannelser er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisninger er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kurser, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passe sammen med et arbejde.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne. Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.

Læs om tilskudsmulighederne her

Læs om støttemulighederne via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond
 
Læs om støttemulighederne for malere via Malerfagets Kompetencefond

Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk Industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse her: Isoleringsbranchens udviklingsfond

Guide til dagpengemodtagere her