Hvad er LUU

Hvad er LUU

Hvad er et lokalt uddannelsesudvalg?

De lokale uddannelsesudvalg er de faglige udvalgs forlængede arm lokalt på de enkelte erhvervsskoler. I de lokale uddannelsesudvalg sidder lokale repræsentanter fra de organisationer, der er repræsenteret i de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser. Det er på lønmodtagersiden 3F og på arbejdsgiversiden DI, Danske Anlægsgartnere og Glarmesterlauget.

Hvert fag har et lokalt uddannelsesudvalg på de skoler, der udbyder uddannelsen.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april året efter kommunalvalget. Genvalg kan finde sted.