Love og regler

Love og regler særligt gældende for anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen:

For elever, der starter efter 1/8 2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

For elever, der er startet efter 1/8 2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

For elever, der er startet efter 1/8 2018

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesordning

Du kan hente den gældende uddannelsesordningen her: Uddannelsesordning anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger- her skal du klikke på EUD-uddannelsesordninger og vælge uddannelsesordningen for Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger.

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de praktikmål, der skal opfyldes i praktiktiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne ved at besøge hjemmesiden: www.eud.uddannelsesadministration.dk/ Klik herefter på linket 'Find EUD-uddannelsesordning', klik herefter på 'EUD-uddannelsesordninger efter 2015' og vælg den ønskede uddannelse fra menuen.

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du også finde tidligere uddannelsesordninger.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivenes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AUB til arbejdsgivere

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AUB for elever i skolepraktik og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte