Træfagenes trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse har igangsat.

Igangværende projekter

Mesterarrangementer (2021-2023): Projektet skal være med at sikre flere lærepladser og tidligere aftaleindgåelse gennem lokale mesterarrangementer på erhvervsskolerne.

Grøn profil på Gør Noget Nu (2021-2023): Der er udviklet og annonceret en særlig grøn og bæredygtig profil på træfagenes byggeuddannelse som en del af den fælles Gør Noget Nu kampagne. Kampagnen er målrettet de unge mellem 13-25 år og kører på de sociale medier. Filmen kan ses her.

Øget tiltrækning af lærlinge til gulvlæggeruddannelsen (2022-2023): Projektet skal øge antallet af gulvlæggerlærlinge. Derfor introduceres elever på grundforløb 1 og grundforløb 2 i projektet mere systematisk til gulvlæggeruddannelsen. Samtidigt sikres der lærepladser gennem kontakt og dialog med virksomheder.

Bedre undervisning på EUX – undervisningsmaterialer til de almene EUX-fag (2022-2025): Projektet skal give et løft af den faglige toning på de almene EUX-fag (f.eks. matematik) på tømreruddannelsen, og evt. gulvlæggeruddannelsen, så undervisningen og opgaver i højere grad end i dag relaterer sig til fagene. Derfor skal der udvikles nye undervisningsmaterialer, der kan være med til at skabe bedre sammenhæng på EUX.

Mere bæredygtighed i undervisningen – udvikling af undervisningsmaterialer (2022-2025): Projektet bygger videre på erfaringer fra projekt ”Bæredygtighed i undervisningen”. Der skal udvikles undervisningsmaterialer, der inddrager de fremtidige grønne og bæredygtige kompetencebehov i undervisningen. Dette så kvaliteten i uddannelsens undervisning i bæredygtighed og grønne kompetencer sikres på tværs af erhvervsskolerne.

EUX-netværk (2022-2025): Der er oprettet et netværk for de skoler, der udbyder EUX på træfagene, så de får et forum, hvor de kan videndele omkring EUX. Målet er, at alle skoler kan lære af hinanden og dermed øge uddannelsens kvalitet. Der afholdes løbende møder i netværket, pt. cirka 1-2 gange om året.

Grøn omstilling i bekendtgørelsen (2023-2024): Projektet skal sikre en inddragende og struktureret proces, hvor de relevante aktører kommer med input og relevant faglig viden til de grønne ændringer, der skal ske i uddannelsens bekendtgørelse.

Godkendte virksomheder uden lærlinge (2023-2025): Formålet er at kontakte de virksomheder, som er godkendt til lærlinge, men ikke har haft en lærling indenfor de seneste 12 måneder og de ny-godkendte virksomheder, der efter 3 måneder ikke har fået en lærling. Det skal undersøges, hvorfor de virksomheder ikke har en lærling, og hvad der skal til for, at de kan få en lærling. Desuden skal interesserede virksomheder have besøg og evt. matches med en lærling.

Mangfoldige erhvervsskoler (2023-2025): Projektet har fokus på at skabe en mangfoldig kultur med respekt for og plads til alle på erhvervsskolerne. Det betyder, at projektet vil skabe fokus på at øge trivsel, sikre større diversitet og skabe et sexismefrit miljø særligt på træfagenes byggeuddannelse. Det skal på sigt gøre uddannelsen mere attraktiv for en større gruppe af unge.

 

Afsluttede projekter

Bæredygtighed i undervisning (2021-2022): Det Faglige Udvalg for Træfagene Byggeuddannelse igangsatte projekt ”Bæredygtighed i undervisningen” for at understøtte erhvervsskolerne i deres arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål på Træfagenes Byggeuddannelse. Det skete i tæt samarbejde med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, der samlede en kreds af erhvervsskoler, der bidrog med konkrete undervisningsforløb i projektet.

Du kan se mere om forløbene her: Bæredygtighed i undervisningen

 

EUX - Information til virksomheder (2021-2022): Projektet havde til formål at give virksomhederne mere viden om fordelene ved en EUX-lærling. I projektet er der udarbejdet en faktafolder og en erfaringsfolder, der er udsendt til alle, godkendte virksomheder indenfor tømrer og gulvlægger Herudover har alle relevante erhvervsskoler modtaget folderne til brug for deres virksomhedsopsøgende arbejde.

Du kan se fakta-folderen her og erfarings-folderen her