Træfagenes trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse har igangsat.

Siden vil løbende blive opdateret med udvalgets forskellige initiativer.

Bæredygtighed i undervisning (2021-2022)

Det Faglige Udvalg for Træfagene Byggeuddannelse har igangsat projekt ”Bæredygtighed i undervisningen” for at understøtte erhvervsskolerne i deres arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål på Træfagenes Byggeuddannelse. Det er sket i tæt samarbejde med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, der har samlet en kreds af erhvervsskoler, der har bidraget med konkrete undervisningsforløb i projektet.

Du kan se mere om forløbene her: Bæredygtighed i undervisningen