Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplæringsvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra DI Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for lærlingene. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannede inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftigede inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Industri

 • Fagligt Fælles Forbund

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Formand

  Christian Egemose

  NCC Danmark A/S Byg
  Rymarken 2
  8210 Århus V

  Tlf. 39 10 39 10 / 24 88 77 86

  cie@ncc.dk

 • Peter Nyby Christensen

  DanJord A/S
  Viengevej 8
  8240 Risskov

  Tlf. 86 21 26 55 / 24 27 23 02

  peter@danjord.dk

 • Morten Garde

  Per Aarsleff A/S

  Tlf. 5121 9544

  mgg@aarsleff.com

 • Rene Behnsen

  A. Enggaard A/S

  Tlf. 2647 0568

  rene.b@enggaard.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Formand

  Paw Nielsen

  Aarsleff Rail A/S
  Hasselager Allé 5
  8260 Viby J

  Tlf. 3043 7710

  pawn@aarsleffrail.com

 • Michael Haugaard

  Sallingelunde Brolægning
  Møllergydevej 6
  Sallinge
  5750 Ringe

  Tlf. 5151 2245

  haugaard@midtfyn.net

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Peter Ymer Nielsen

  3F Horsens & Omegn

  Havnen 13

  8700 Horsens

  Tlf. 7030 0906 / 2964 5916

  peter.ymer.nielsen@3f.dk

 • Kevin Lasse Taaning Laursen

  Svend Erik Lind A/S

  Reballevej 6

  8700 Horsens

  Tlf. 5217 2137

  kevinintet@gmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Michael Pihl Madsen

  NCC Danmark A/S

  Tobaksvejen 2A

  2860 Søborg

  Tlf. 2488 7695/3910 3910

  michma@ncc.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Jonas Benjamin Hansen

  3F Roskildeegnen

  Holbækvej 106 B, 1.

  4000 Roskilde

  Tlf. 8892 4586

  jonas.hansen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

32. Next – Uddannelse København - Glostrup

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Martin Banke Noer

  Engvejen 6

  4420 Regstrup

  Tlf. 2617 2201

  bankem@gmail.com

 • Jesper Bang-Madsen

  Parkvej 113 st. th.

  2630 Taastrup

  Tlf. 2166 5597

  fodbold@bang-madsen.dk

Til kortet