Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne.  Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af repræsentanter til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Christian Egemose

  NCC Danmark A/S Byg
  Rymarken 2
  8210 Århus V

  Tlf. 39 10 39 10 / 24 88 77 86

  cie@ncc.dk

 • Allan Nielsen

  Per Aarsleff A/S
  Lokesvej 15
  8230 Åbyhøj

  Tlf. 87 44 22 22

  ani@aarsleff.com

 • Gert Johnsen

  Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S
  Energivej 20
  8500 Grenaa

  Tlf. 86 48 34 00 / 24 49 33 08

  gert@rjakobsen.dk

 • Per Bjerregaard Jepsen

  Dansk Byggeri
  Agerbækvej 17
  8240 Risskov

  Tlf. 72 16 02 50

  pbj@danskbyggeri.dk

 • Peter Nyby Christensen

  DanJord A/S
  Viengevej 8
  8240 Risskov

  Tlf. 86 21 26 55 / 24 27 23 02

  peter@danjord.dk

 • Jan Würtz Knudsen

  A. Enggaard A/S
  Egsagervej 16
  8230 Aabyhøj

  Tlf. 86 20 33 80 / 61 63 83 97

  jan.k@enggaard.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Hermann Hockerup

  Symfonialle 14
  8700 Horsens

  Tlf. 75 64 44 19

  kontor@hermanhockerup.dk

 • Jannik B. Lund

  Arkil A/S
  Jernet 4E
  6000 Kolding

  Tlf. 75 53 99 99 / 23 73 45 72

  jbl@arkil.dk

 • Cyril Kristensen

  Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
  Sverigesvej 4
  7100 Vejle

  Tlf. 75 82 34 55 / 40 18 39 77

  ck@oestergaardas.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Niels Celander

  3F Horsens og Omegn
  Robert Holmsvej 1
  8700 Horsens

  Tlf. 88 92 54 41 / 40 21 99 33

  niels.celander@3f.dk

 • Henrik Due Christensen

  Oensvej 88
  8700 Horsens

  Tlf. 75 65 25 52

  hdc@horsens.dk

 • Henrik Sørensen

  Dalgade 15
  7100 Vejle

  Tlf. 24 86 89 56 / 26 18 21 17

  rumme@live.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København - Glostrup

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Kurt Eg

  G. Tscherning
  Guldalderen 32,
  Fløng,
  2440 Hedehusene

  Tlf. 53 36 61 20

  kurt@tscherning.dk

 • Dennis Thun

  D. T. Brolægning
  Sct. Clemensvej 29
  4760 Vordingborg

  Tlf. 60 73 67 97

  mail@dt-bro.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Allan Henriksen

  Valhøjs Alle 127C
  2610 Rødovre

  Tlf. 22 27 93 96

  allansejr@hotmail.com

 • Jimmi Nielsen

  Asylgade 9C, 1. th.
  2800 Lyngby

  Tlf. 26 20 73 72

  jimmibro@webspeed.dk

Til kortet