Uddannelses- & udviklingsfonde

I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger er der etableret uddannelses- og udviklingsfonde på en lang række overenskomstområder.
Byggeriets Uddannelser har en række arbejdsopgaver og servicefunktioner med nedenstående fonde.

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund har i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 etableret Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.
Læs mere om reglerne for tilskud her.

Håndværkets Udviklingsfond

Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund har etableret Håndværkets Udviklingsfond.

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.
Læs mere om reglerne for tilskud her.

Kompetenceudviklingsfonden DI Dansk Byggeri, HK og TL

Som en del af overenskomstresultatet i 2007 mellem DI Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat er der oprettet kompetencefonde, hvor virksomhederne indbetaler penge, som du kan bruge til at betale for din uddannelse. Du har ret til selv at vælge den uddannelse, der gavner dig - derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse. Du har ligeledes ret til aftalt uddannelse. Tal med din arbejdsgiver og lav en uddannelsesplan sammen. Du kan læse mere om fondens regler for tilskud på www.selvvalgt.dk. Du finder ansøgningsskemaet her.

Isoleringsbranchens udviklingsfond

Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev det aftalt at de tidligere tre fonde: Uddannelsesfond, Kompetencefond og Feriefond overføres til Isoleringsbranchens Udviklingsfond. Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse. Læs mere her.