Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Byggeriets Uddannelsers whistleblowerordning har til formål:
- at øge ansattes og samarbejdspartneres mulighed for at ytre sig om kritisable forhold i Byggeriets Uddannelser uden at frygte for negative ansættelsesretlige eller kontraktretlige konsekvenser,
- at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen i god tro, og
- at opdage og forebygge fejl og forsømmelser.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen. Forhold bedes som udgangspunkt forsøges løst gennem samarbejdet med nærmeste leder, hvis muligt.

 

Indberetningssiden

Den tilhørende Whistleblowerpolitik