Alubygger

Alubygger

Du kan specialisere dig enten som alubygger eller som glarmester, når du vælger speciale på hovedforløbet.

En alubygger arbejder med glas, facade- og tagkonstruktioner i aluminium. Du lærer at producere og montere døre, vinduer og facader i glas og aluminium.

Vælger du specialet alubygger specialisere du dig i at planlægge, tegne, rådgive og fremstille/montere avancerede facade- og tagkonstruktioner i aluminium og kan anvende teknologi og maskiner til de forskellige arbejdsopgaver.

En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter og løsninger, som kræver erfaring og viden om de mange glastyper og facadeløsninger og pristilbud mv.

Alubyggere arbejder typisk i virksomheder, som producerer og monterer døre, vinduer og facader i glas og aluminium.

Uddannelsesinfo

Varighed:

Unge:

For unge der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år og 2 måneder til 4 år og 8 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 30 uger på hovedforløbet.

Voksne:

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 3 år og 2 måneder og højst 3 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger på hovedforløbet.

I uddannelsen er der mindst 5 skoleophold, og der veksles mellem skole og praktik.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: EUC Nordvestsjælland – Audebo
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Ja
Videreuddannelse:

Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne Bygningskonstruktør eller Diplomingeniør.

Du kan også tage forskellige efteruddannelseskurser indenfor glasbranchen.