Uddannelsens indhold

Til uddannelsen Teknisk Isolatør er der knyttet særlige kompetencemål, fag og oplæringsmål. Hvilke og hvad, det betyder i praksis, kan du læse mere om her på siden.

For at læse mere om, hvordan den overordnede struktur er for erhvervsuddannelser samt hvilke formalia, der er til optag m.v., se her.

Hovedforløb

Til hovedforløbet er der knyttet nogle kompetencemål, som beskriver, hvad lærlingen kan, når vedkommende er færdig med hovedforløbet.

Du kan finde kompetencemålene i uddannelsesbekendtgørelsens § 4.

Det faglige indhold i undervisningsfagene er beskrevet i uddannelsesordningen og skal komplementere det faglige og praktiske indhold, som lærlingen skal lære i oplæringsvirksomheden. Du kan se hvilke fag, der er knyttet til teknisk isolatørfaget, i skema 1 i Uddannelsesordningen.

De nye digitaliserede uddannelsesordninger ligger på denne side: hentdata.stil.dk

I forbindelse med afslutningen af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning til virksomheden og lærlingen med angivelse af de karakterer, der er opnået i grund- og uddannelsesspecifikke fag. Skolevejledningen skal også angive skolens vurdering af lærlingens eventuelle behov for yderligere oplæring i oplæringsvirksomheden eller supplerende skoleundervisning.

Oplæringsvirksomheden og lærlingen kan følge skoleforløbet via lærepladsen.dk.

Læretiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse fagets arbejde og metoder, således at dagligdagens erfaringer fra oplæringsvirksomheden bliver suppleret med mere grundlæggende viden og forståelse på erhvervsskolen.

Til oplæringsdelen er der knyttet nogle oplæringsmål, som lærlingen skal igennem som et led i uddannelsen, se mere i logbogen her.

Svendeprøve og svendebrev

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der bedømmes af skuemestre fra faget.

Læs mere om svendeprøven her.