Svendeprøvegebyr

Information vedr. svendeprøvegebyr for Træfagenes Byggeuddannelse

Tækkemand

Forud for en svendeprøve skal den virksomhed, som lærlingen har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning, betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.

Det er Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, der fastsætter gebyret.

Da svendeprøven er en del af uddannelsestiden, betaler virksomheden lærlingen løn under aflæggelsen af svendeprøven.

Svendeprøvegebyr
I henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser er det det faglige udvalg, der bestemmer, hvorvidt oplæringsvirksomheden helt eller delvist refunderer udvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af svendeprøver.

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse har bestemt at fastsætte svendeprøvegebyret ud fra de faktiske udgifter.

Det samlede svendeprøvegebyr opkræves af Byggeriets Uddannelser.

Hvis en lærling ikke består svendeprøven og derfor skal til en ny prøve, skal virksomheden betale fuldt gebyr for begge prøver.

Hvad dækker svendeprøvegebyret?

  • Drift af Det Faglige Udvalgs sekretariatsbetjening i Byggeriets Uddannelser i forbindelse med svendeprøver
  • Udarbejdelse af svendeprøverne
  • Censorernes bedømmelsesarbejde
  • Svendebreve/medaljer
  • Svendeprøveafslutning
  • Arbejdsskades- og ansvarsforsikring
  • Afholdelse af konference om svendeprøverne for censorer og uddannelsesudvalg

Der rundes op til nærmeste beløb deleligt med 10 kr.

Virksomheder, der er medlemmer af DI eller Kooperationen, betaler gennem deres organisationsbidrag til ovennævnte udgifter, og skal i forbindelse med svendeprøven kun betale udgifterne til censorernes bedømmelsesarbejde og svendeprøveafslutningen.  

Gebyret for 2024 for virksomheder, der ikke er organiserede i DI eller Kooperationen, er 2.460 kr.

For virksomheder, der er organiserede i DI eller Kooperationen, er det reducerede gebyr 1.795 kr.

For lærlinge i skoleoplæring og for EUV1-lærlinge betaler skolen gebyret og udgifterne til materialerne. Gebyret er det samme for virksomheder, der er organiserede i DI eller Kooperationen.