Isoleringsbranchens udviklingsfond

Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev det aftalt at de tidligere tre fonde: Uddannelsesfond, Kompetencefond og Feriefond overføres til Isoleringsbranchens Udviklingsfond. Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk Industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse. Læs mere her.

Få støtte til efteruddannelse og kompetenceudvikling

Isoleringsbranchens Udviklingsfond
For medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk Industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil.

Hvordan?
Det er virksomheden, der søger om tilskud.

Hvor meget?
Tilskuddet fra fonden for hver medarbejder er på 70 kr. pr. time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 161 kr. i timen, gældende pr. november 2023.
 
Hvis den udbetalte løn er mindre end 161 kr., vil tilskuddet blive reduceret.
Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. person pr. år.
Tilskuddet udbetales, når der er fremsendt dokumentation for gennemført kursus, i form af kursusbevis.

Hvad?
Der gives tilskud til efteruddannelse inden for overenskomstområdet, omfattende alle AMU-kurser som er tilkoblet FBK for isolering af tekniske anlæg, dog ikke systemstillads.

Endvidere gives der tilskud til kompetenceafklaring.

Tilskud bevilges efter først til mølle-princippet.

Hent materiale

Ansøgningsskema - tryk her
Kurser, der ydes tilskud til - tryk her
Vedtægter for Isoleringsbranchens Udviklingsfond - tryk her