Stenhugger / stentekniker

Stenhugger / stentekniker

En stenhugger arbejder på stenhuggerværksteder, byggepladser eller kirkegårde.

Hammer og mejsel er stadig stenhuggerens vigtigste redskaber, men også lufthammere, diamantskærere og fræsere/slibere samt polering og sandblæsning er en del af stenhuggerens hverdag.

Stenhuggeren udfører klassisk figurhugning, hvor en billedhuggers gipsmodel skal overføres til sten.

En god fysik, godt øjemål og rumlig forståelse er nødvendig, hvis du vil uddanne sig til stenhugger.

Der er gode muligheder for at få en læreplads overalt i Danmark, og der er fine fremtidsudsigter for færdiguddannede stenhuggere.

Stenhuggerne har en lang og god tradition for international udveksling med de skandinaviske lande for at give inspiration og udveksle viden. I løbet af uddannelsen arrangeres forskellige ekskursioner med besøg på stenindustrier og stenbrud i bl.a. Norge og Sverige.

I uddannelsen arbejdes der med IT på byggepladsen og tegninger i AutoCAD. Dette er med til at gøre uddannelsen tidssvarende og samtidig give giver gode mulihgeder for at læse videre.

Stentekniker

En stentekniker arbejder for det meste på et værksted med at udføre stenindustriopgaver i tyndplader, natursten, kompositsten, keramik, dekton og andre gængse materialer.

Eleven betjener håndholdte skære og fræsemaskiner. Derudover monterer han/hun bordplader, vaske og kogeplader samt udfører reparationer i ovennævnte materialer. Eleven kan udføre samt foretage reparationer af fuger. Eleven kan arbejde med arbejdstegninger, udføre udregninger, opmålinger og genkende arbejdsbeskrivelser.

Uddannelsesinfo

Varighed:

EUD: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 11 mdr. til 4 år og 5 måneder, afhængig af startdato.

EUX: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år og 6 måneder til 5 år, afhængig af startdato. 

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: Learnmark Horsens
Forpraktik: Nej
EUX: Ja
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse:

Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne byggetekniker, kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført uddannelsen som EUX-elev, har du adgang til enten ingeniør- eller arkitektuddannelserne afhængig af din fagkombination.

En gennemført erhvervsuddannelse, med eller uden eux, giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til en række videregående uddannelser.