Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne.  Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Industri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget efter indstilling fra Dansk Industri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

20. AMU SYD

 • Dansk Industri

 • Michael Hansen

  Nytech Isolering A/S

  Adgangsgangen 9

  6700 Esbjerg

  Tlf. 2339 7362

  mih@nytechisolering.dk

 • Daniel Staun

  Norisol A/S

  Mileparken 20 E

  2740 Skovlunde

  Tlf.

  dast@norisol.com

 • Anders Jønsson

  VIMO Isolation ApS

  Hedebyvej 4

  3650 Ølstykke

  Tlf. 4032 5056

  anders@vimoisolation.dk

 • Maria Holm

  LM Isolering

  Vestre Hedevej 15

  Vindinge

  4000 Roskilde

  Tlf. 4070 2850

  mh@lm-isolering.dk

 • Elias Geert-Jørgensen

  Norisol A/S

  Mileparken 20E

  2740 Skovlunde

  Tlf.

  eljo@norisol.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Flemming Sejr Bernhard Rasmussen

  3F Fredericia

  Venusvej 32

  7000 Fredericia

  Tlf. 2810 4419

  flemming.rasmussen@3f.dk

 • Per Gregers Gregersen

  Olaf Bahn Isolering A/S

  Pi 1

  8382 Hinnerup

  Tlf. 2178 8485

  pgg@mail.dk

 • Niels Østergaard Sørensen

  Allan Ploug A/S

  Mellemvangsvej 17

  2650 Hvidovre

  Tlf. 4084 3354

  isoklubbenkbh@outlook.dk

 • Jonas Østergaard Beyer

  Hasselvænget 19

  4550 Asnæs

  Tlf. 2855 2711

  kongen_jonas@hotmail.com

 • Lizette Birgitte Hansen

  Mogensbanke 10 

  4400 Kalundborg

  Tlf. 2384 3269

  zette36@gmail.com

Til kortet