Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne.  Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Industri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget efter indstilling fra Dansk Industri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

20. AMU Syd

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Tommy Iversen

  Norisol A/S
  Værkstedsvej 1
  7000 Fredericia

  Tlf. 2525 9232

  tomi@norisol.com

 • Michael Hansen

  Nytech Isolering A/S

  Adgangsgangen 9

  6700 Esbjerg

  Tlf. 2339 7362

  mih@nytechisolering.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Industri

 • Maria Holm

  LM Isolering

  Vestre Hedevej 15

  Vindinge

  4000 Roskilde

  Tlf. 4070 2850

  mh@lm-isolering.dk

 • Ejer Anders Jønsson

  Ejer Anders Jønsson

  VIMO Isolation ApS

  Hedebyvej 4

  3650 Ølstykke

  Tlf. 4032 5056

  anders@vimoisolation.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Kaj Hansen

  LM Isolering A/S
  Vestre Hedevej 15
  4000 Roskilde

  Tlf. 5164 3024

  kajogtina@youmail.dk

Til kortet