Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne.  Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Industri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplæringsvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget efter indstilling fra Dansk Industri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for lærlingene.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

20. AMU SYD

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Daniel Staun Jensen

  Norisol A/S

  Mileparken 20 E

  2740 Skovlunde

  Tlf. 2525 9243

  dast@norisol.com

 • Maria Holm

  LM Isolering

  Vestre Hedevej 15

  Vindinge

  4000 Roskilde

  Tlf. 4070 2850

  mh@lm-isolering.dk

 • Elias Geert-Jørgensen

  Norisol A/S

  Mileparken 20E

  2740 Skovlunde

  Tlf. 2525 9110

  eljo@norisol.com

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Christopher Krog Madsen

  Persolit Entreprenørfirma A/S

  Lindøalleen 103

  5330 Munkebo

  Tlf. 6080 7979

  ckm@persolit.dk

Til kortet