Tvistigheder

En uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed kan alene indbringes for Det faglige udvalg for isoleringsfaget. 

Uoverensstemmelser skal behandles efter retningslinierne i erhvervsuddannelseslovens § 63-65.

Det faglige Udvalg skal forsøge at forlige tvisten.

Parterne vil derfor blive indkaldt til møde med repræsentanter fra Det Faglige Udvalg. 

Hvis der ikke kan opnås forlig i sagen kan tvisten  indbringes for Tvistighedsnævnet, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25, 1220 Kbh K.

Såfremt sagen ikke forliges ved mødet i Tvistighedsnævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte erstatning.