Tagdækker

Tagdækker

Tagdækkeren lægger tagpap, tagfolie og andre materialer som beskyttelse mod vejr og vind på tage og andre konstruktioner. Tagdækkeren har et varieret arbejde med skiftende udendørs arbejdssteder.

I tagdækkeruddannelsen læres de praktiske principper og metoder i almindelig og speciel tagdækning, og disse principper udvikles dels i skoleperiodernes teoretiske og praktiske fag dels i virksomheden med løsning af alsidige praktiske tagdækningsopgaver.

Som tagdækker vil du skulle arbejde under åben himmel, hvilket du skal se som et positivt forhold. I praktiktiden vil du arbejde sammen med en erfaren tagdækker, og fra ham lære fagets specielle discipliner. Du skal kunne se dig selv arbejde i højden, da det jo ofte er her, taget skal lægges. Efter endt uddannelse og med svendebrevet i hånden vil du selv­stændigt skulle planlægge og gennemføre en tagentreprise og aflevere den til kunden til dennes tilfredshed.

Tagdækkeruddannelsen afsluttes med en svendeprøve i tagdækning, og opgaven bedømmes af skuemestre fra faget.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat tagdækkervirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger for at starte egen virksomhed.

Mød Casper, der er i gang med at uddanne sig til tagdækker

Uddannelsesinfo

Varighed:

Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 3 år og 3 måneder til 3 år og 9 måneder, afhængig af startdato.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Learnmark Horsens
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Ja
Videreuddannelse:

Byggetekniker, kort og landmålingstekniker og bygningskonstruktør.

En gennemført erhvervsuddannelse, med eller uden eux, giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til en række videregående uddannelser.