Om det faglige udvalg

Et fagligt udvalg er blandt andet ansvarligt for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Glarmesterfagets faglige udvalg

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Glarmesteruddannelsen med specialerne - alubygger og glarmester.

Udvalget er paritetisk sammensat med 4 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 4 repræsentanter fra arbejdstagerside.

 

 

Fra arbejdsgiverorganisationer

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Formand

Glarmesterlauget

Poul Henrik Madelung

Tlf. 36 98 62 61

E-mail phm@glarmesterlauget.dk

Næstformand

Næstformand

Dansk Industri

Carsten Andreasen

Tlf. 27 74 22 70

E-mail ca@skandi-bo.dk

3F

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk

Glarmesterlauget

Torben Snoer

Tlf. 20 22 66 54

E-mail ts@snoer.dk

Dansk Industri

Peter Nicolai Rasmussen

Tlf. 69 88 44 44

E-mail pr@fazade.dk

3F

Johnny Frimann Storm

Tlf. 88 92 02 28/20 71 97 00

E-mail johnny.storm@3f.dk

 

 

3F

Per Grubbe

Tlf. 71 90 16 24

E-mail Per.Grubbe@gmail.com

3F

Rene Olsen

Tlf. 21 29 44 04

E-mail r-olsen@mail.dk

 

Glarmesterfagets faglige udvalg mødes 4 gange årligt.  

Lokale Uddannelsesudvalg

Som foreskrevet i Lov om Erhvervsuddannelser er der lokale uddannelsesudvalg på de erhvervsskoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Læs mere om dem under hjemmesidens afsnit, lokale uddannelsesudvalg

Daglig sekretariatsbetjening af Glarmesterfagets faglige udvalg:

Glarmesterfagets faglige udvalg har valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser her.