Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er

 • Løbende ajourføring af uddannelsernes indhold og rammer i indgangsbekendtgørelser og uddannelsesordninger.
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter på uddannelserne og fagområdet.
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen.
 • Den daglige drift omkring uddannelserne.
 • Godkendelser af praktikvirksomheder.
 • Svendeprøver, indhold, udvikling og afholdelse.
 • Skuemestre, uddannelse og bedømmelsesgrundlag.
 • Lokale uddannelsesudvalg.
 • Svendebreve og medaljer.
 • Uddannelsesaftaler - afkortning godskrivning, forlængelser.
 • Tvistighedssager.
 • Afkortning/forlængelse af elevers uddannelsestid.

De faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Det Faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget:

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Dansk Byggeri og 3F.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen er gældende fra januar 2016:

 

Fra Dansk Byggeri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

(Næstformand)

Jesper Juul Sørensen

Tlf. 72 16 01 80

E-mail jjs@danskbyggeri.dk

(Formand)

Steen Boesen

Tlf. 88 92 10 72/21 28 61 91

E-mail steen.boesen@3f.dk

Bo Johansen

Tlf. 40 30 02 04

E-mail boj@ncc.dk

Anton Christensen

Tlf. 25 30 28 97

E-mail anton.christiansen@gmail.com

Lars E. Andersen

Tlf. 98 31 84 00/20 87 80 83

E-mail lea@mortensen-nymark.dk

Flemming T. Sørensen

Tlf. 70 30 08 70

E-mail flemming.soerensen@3f.dk

Lars Eriksen

Tlf. 87 11 00 70

E-mail le@arkil.dk

Tonny Holm

Tlf. 88 92 02 14/24 59 57 22

E-mail th@3f.dk

Klaus Bjerring

Tlf. 44 88 71 00/21 61 95 55

E-mail dkklb@icopal.com

Jan Mørch Larsen

Tlf. 20 78 78 96

E-mail jan.morch@gmail.com

Per Hansen

Tlf. 88 92 23 64

E-mail per.h@3f.dk

Lokale Uddannelsesudvalg:

Som foreskrevet i Lov om Erhvervsuddannelser er der lokale uddannelsesudvalg på de erhvervsskoler, der udbyder Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. Læs mere om dem under hjemmesidens afsnit lokale uddannelsesudvalg.

Daglig sekretariatsbetjening af Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget

Det faglige udvalg har valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser her.