Om det faglige udvalg

Det faglige udvalg er blandt andet ansvarligt for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af praktikvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for uddannelsen til teknisk isolatør.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Dansk Byggeri og 3F.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det Faglige udvalg for isoleringsfaget er gældende:

Fra Dansk Industri (DI)

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Sven Pers

Tlf. 6597 4450

E-mail sp@persolit.dk

Formand

Ivan Bak

Tlf. 7030 0300 / 8892 0208

E-mail ivan.bak@3f.dk

Tommy Iversen

Tlf. 2525 9232

E-mail tomi@norisol.com

Jens Kirkegaard

Tlf. Tlf. 8892 1096 / 2810 7704

E-mail jens.kirkegaard@3f.dk

Hans Madsen Sørensen

Tlf. 3377 3395 / 2128 8683

E-mail hams@di.dk

Jan Nielsen

Tlf. 2654 8117

E-mail lille.jan.nielsen@gmail.com

Maria Holm

Tlf. 4070 2850

E-mail mh@lm-isolering.dk

Sekretariat:
Det faglige udvalg for isoleringsfaget
Bygmestervej 5, 2400 København NV
Tlf. 3587 8787, fax 3587 8788

Kontaktperson:
John Hvass
Tlf. 3587 8742
E-mail  jh@bygud.dk

Kim W. Bilfeldt

Tlf. 2232 7264

E-mail kimw@bilfeldt.dk