Om det faglige udvalg

Det faglige udvalg er blandt andet ansvarligt for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for uddannelsen til teknisk isolatør.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Dansk Byggeri og 3F.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det Faglige udvalg for isoleringsfaget er gældende:

Fra Dansk Industri (DI)

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Sven Pers

Tlf. 6597 4450

E-mail sp@persolit.dk

Formand

Ib Nielsen

Tlf. 8892 0246 / 6025 3425

E-mail ib.nielsen@3f.dk

Vagner Jensen

Tlf. 2525 9275

E-mail vaje@norisol.com

Jens Kirkegaard

Tlf. 8892 1096 / 2810 7704

E-mail jens.kirkegaard@3f.dk

Flemming Rasmussen

Tlf. 5240 8402

E-mail fr@isoleringspuder.dk

Niels Østergaard Sørensen

Tlf. 4084 3354

E-mail isoklubbenkbh@outlook.dk

Maria Holm

Tlf. 4070 2850

E-mail mh@lm-isolering.dk

Sekretariat:
Det faglige udvalg for isoleringsfaget
Bygmestervej 5, 2400 København NV
Tlf. 3587 8787, fax 3587 8788

Kontaktperson:
Kasper Greendahl Buhl 
Tlf. 3587 8708
E-mail  kgb@bygud.dk

Tilforordnet:
Bjørn Bagge
Tlf. 3377 3392 / 3016 6536

Jørgen Kruse Pedersen

Tlf. 2811 3912

E-mail jorgen.kruse@mail.dk