Om det faglige udvalg

Et fagligt udvalg er blandt andet ansvarligt for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Dansk Industri og 3F.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen er gældende:

Fra Dansk Industri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Emil Daugaard

Tlf. 3377 4640 / 6088 2888

E-mail emda@di.dk

Formand

Jens Kirkegaard

Tlf. 88 92 10 96 / 28 10 77 04

E-mail jens.kirkegaard@3f.dk

Peter Schmidt Rasmussen

Tlf. 86 75 44 33

E-mail petras@ncc.dk

Per Hansen

Tlf. 60 13 01 04

E-mail perhansen1824@gmail.com

Benny Gutfeld

Tlf. 36 79 33 33 / 20 26 33 20

E-mail bgu@aarsleff.com

Flemming T. Sørensen

Tlf. 70 30 08 70

E-mail flemming.soerensen@3f.dk

Lars Eriksen

Tlf. 87 11 00 70

E-mail le@arkil.dk

Tonny Holm

Tlf. 88 92 02 14/24 59 57 22

E-mail tonny.holm@3f.dk

Malene Hansted

Tlf. 20 27 80 01

E-mail malene.hansted@bmigroup.com

Jan Mørch Larsen

Tlf. 20 78 78 96

E-mail jan.morch@gmail.com

Claus Johnsen

Tlf. 4011 0808

E-mail johnsenbro@gmail.com

Thomas Svanholm

Tlf. 4161 1013

E-mail thomassvanholm@hotmail.dk

Lokale Uddannelsesudvalg:

Som foreskrevet i Lov om Erhvervsuddannelser er der lokale uddannelsesudvalg på de erhvervsskoler, der udbyder Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. Læs mere om dem under hjemmesidens afsnit lokale uddannelsesudvalg.

Daglig sekretariatsbetjening af Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget

Det faglige udvalg har valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser her.