Love og regler

Love og regler særligt gældende for erhvervsuddannelsen til Glarmester

For elever, der starter efter 1. 8. 2019
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester 

For elever, der er startet efter 1. 8. 2018
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

For elever, der er starter efter 1. 8. 2016
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen glarmester


Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolen og de praktikmål, der skal opfyldes i praktiktiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan hente den gældende uddannelsesordning for Glarmester og Alubygger her.

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger. Du skal klikke på EUD-uddannelsesordninger og vælge uddannelsesordningen: Glarmester.

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Børne- og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de oplæringsmål, der skal opfyldes i læretiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne ved at besøge hjemmesiden uddannelsesadministration.dkKlik på menupunktet "Find EUD-uddannelsesordning" og vælg derefter den ønskede uddannelse fra menuen.

På uddannelsesadministration.dk kan du også finde tidligere uddannelsesordninger.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AUB for lærlinge i skoleoplæring og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte