Uddannelsen

Uddannelsen har en samlet varighed på 1,5 år. Der veksles mellem skole og praktik i virksomheden. Fugemontøruddannelsen har 10 skoleophold i løbet af perioden på erhvervsskolen Learnmark Horsens.

Branchens bevis
Kursister, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed og som gennemfører uddannelsen, opnår branchens bevis for gennemført uddannelse. Uddannelsesbeviset er anerkendt i branchen.