Brancheuddannelser

Brancheuddannelser

AMU-brancheuddannelserne er et resultat af et samarbejde mellem Dansk Industri og 3F og er baseret på en uddannelsesaftale mellem en virksomhed og en medarbejder.

For at kunne fungere som lærested under en AMU-brancheuddannelse skal virksomheden være medlem af Dansk Industri eller have en tiltrædelsesoverenskomst med 3F. Der foretages en faglig vurdering af virksomheden, før der kan gives en virksomhedsgodkendelse.

Praktisk arbejde og kurser

Uddannelserne varer fra 1½ til 2 år og er opbygget, så medarbejderen skiftevis deltager i kurser på erhvervsskolen og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannelsesaftale med.

Under den praktiske del af uddannelsen arbejdes der med varierende opgaver i virksomheden, så der opnås en alsidig kompetence indenfor branchen.

Erfarne medarbejdere har mulighed for afkortning af uddannelsen efter en konkret vurdering.

Der udstedes AMU-beviser for de enkelte AMU-kurser. Ved afslutning af den samlede AMU-brancheuddannelse udstedes et uddannelsesbevis som er anerkendt i branchen.

Regler og vilkår

Deltagere på uddannelsen aflønnes som ansatte medarbejdere.

Vilkår for deltagelse på AMU-brancheuddannelserne sker på gældende regler for deltagelse på AMU-kurser. Læs mere om deltagervilkår.

Der ydes et tilskud på kr. 65,- pr. time på skoleophold - læs om støttemulighederne via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Man kan læse om AMU-brancheuddannelserne i menuen til venstre.