Sekretariatet

Rasmus Zier Bro

Uddannelseskonsulent

Rasmus Zier Bro

Tlf. 35 87 87 31

E-mail rzb@bygud.dk

Stilladsmontør, Betonmager, Maskinfører, Nedriver, Diamantskærer, Kloakmestereksamen, Brøndborer, Affaldsdeponi, Erhvervsdykker. Analyser, evalueringer og udviklingsprojekter.

Jette Haugaard Nielsen

Administrativ medarbejder

Jette Haugaard Nielsen

Tlf. 35 87 87 38

E-mail jhn@bygud.dk

Prøveudvalget for brøndboreuddannelsen
Prøveudvalget for deponeringsområdet
Kloakmestereksamen; Murerarbejdsmandsuddannelsen; Stillads-, betonmager-, nedriver-, maskinfører- samt diamantskæreruddannelsen.