Logbøger

Introduktion til logbogen

Når appen skal introduceres ude på skolerne, har Byggeriets Uddannelser lavet en introduktionsfilm samt introduktionsvejledning målrettet lærlingene. Den kan skoler med fordel tage i brug. Den digitale logbog kan downloades af lærlingen via Apples App Store eller Google Play Store.  

Det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole beslutter, hvordan logbogen bliver introduceret for lærlingene. Uddannelsesudvalget fastlægger også, hvorledes og hvornår logbogen bliver gennemset og behandlet af udvalg og skole, og endelig har udvalget fastsat regler for afleveringen ved hver skoleperiodes start. Ved introduktion af den digitale logbog kan det være en fordel som underviser at benytte Hjælpevejledning til appen, PraktikLogbog, målrettet skoler.  

 

Grundkursus i logbogen 2023_09_29 Mødeoptagelse

Info-film til mester

Man kan downloade en elektronisk pdf-udgave af logbogen nedenfor. 

Logbog med erklæringer om oplæring for oplæringsperioder

I henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) skal virksomheden udarbejde erklæringer om oplæring over lærlingens oplæringsforløb i oplæringsvirksomheden. De enkelte erklæringer om oplæring skal underskrives og afleveres til skolen efter afslutningen af hvert enkelt oplæringsophold.

Logbogen findes i tre udgaver:

  • en digital udgave i form af appen, PraktikLogbog, som kan håndteres og downloades af lærlingen via Apples App Store eller Google Play Store (find introduktionsmateriale længere nede på siden)

  • en trykt udgave af logbogen, som kan bestilles af skolerne og LUU her, så længe lager haves

  • en udgave som skrivebar PDF, der kan downloades for uddannelsen eller specialet ved at klikke på billederne nederst på denne side.

Ved uddannelsens afslutning og lærlingens svendeprøve udgør den udfyldte og underskrevne logbog den særlige afsluttende erklæring om oplæring, der dokumenterer virksomhedens indstilling af lærlingen. Logbogen skal derfor være indsendt eller afleveret på sidste skoleophold for at give adgang til svendeprøven.

De enkelte erklæringer om oplæring i logbogen er udformet som vurderingsskemaer og tilrettelagt som et aktivt kommunikationsværktøj, hvor virksomhed, læresvend eller faglærer/kontaktlærer og lærling løbende kan få et overblik over hele uddannelsesforløbet, efterhånden som det skrider frem. Samtidigt benyttes logbogen til at tage konkret bestik af, hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået, og hvilke, der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb planlægges.

Det faglige udvalg anbefaler derfor, at det konkrete arbejde med at udfylde logbogen foregår ved en samtale mellem lærlingen og virksomhedens oplæringsansvarlige.

Ansvarsområder:

  • Virksomheden har ansvaret for, at logbogens vurderingsskema bliver udfyldt.

  • Lærlingen har ansvaret for, at erklæringerne om oplæring oprettes i appen PraktikLogbog og dermed automatisk videresendt til den oplæringsansvarlige. Med logbogen i papirudgaven er det lærlingens ansvar, at aktivitetsskemaet bliver udfyldt, og at logbogen bliver taget med til skolen/kontaktlæreren i forbindelse med skoleophold og efterfølgende tilbage til virksomheden igen.

Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole kan forlange at få logbogen til gennemsyn. Udvalgene kan også forlange, at logbogen foreligger i forbindelse med en eventuel bedømmelse af opgaver ved afslutningen af de enkelte skoleophold.

Er lærlingen ikke på det forventede uddannelsesniveau, skal lærling, oplæringsvirksomhed, faglærer/kontaktlærer og evt. det lokale uddannelsesudvalg sammen justere og tilrettelægge den resterende del af uddannelsesforløbet, så lærlingen opnår uddannelsens kompetencemål inden svendeprøven.

Det er muligt at supplere oplæringsvirksomhedens aktuelle arbejdsopgaver med uddannelsens valgfri specialefag, så lærlingen får en bred erfaring og fordybelse i uddannelsens oplæringsmål. Samtidigt kan valgfri specialefag som erhvervsrettet påbygning i op til fire uger inddrages.

Forsiden af logbogen for anlægsstruktør

Forsiden af logbogen for brolægger

Forsiden af logbogen for bygningsstruktør

Forsiden af logbogen for gulvlægger

Forsiden af logbogen for murer

Forsiden a logbogen for stukkatør

Forsiden af logbogen for tagdækker

Forsiden af logbogen for teknisk isolatør

Forsiden af logbogen for tækkemand

Forsiden af logbog for tømrer