Love og regler

Love og regler særligt gældende for stukkatøruddannelsen:

For elever der er startet efter 1/8. 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

For elever der er startet efter 15/7. 2013

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg BEK nr 346 af 27/03/2013

For elever der er startet efter 15.7. 2012

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg BEK nr. 340 af 13/04/2012

Uddannelsesordning

Du kan hente den gældende uddannelsesordningen her: Uddannelsesordning stukkatør

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger- her skal du klikke på EUD-uddannelsesordninger og vælge uddannelsesordningen for stukkatør.


Generelle love og regler

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) - den historiske lovgivning, men den er gældende for elever, der er startet før 1.8.2015.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) - den gældende lovgivning, som gælder for elever, der er startet efter 1.8.2015.

Indholdet i uddannelserne på bygge- og anlægsområdet bliver fastlagt i

Grundfagsbekendtgørelsen - historisk

Grundfagsbekendtgørelsen - gældende

Bekendtgørelsen er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

Uddannelsesordningen er den praktiske anvisning af bekendtgørelsens bestemmelser. Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne, som træder i kraft den 1. august 2015, ved at besøge hjemmesiden: www.eud.uddannelsesadministration.dk/ Klik herefter på linket 'Find EUD-uddannelsesordning', klik herefter på 'EUD-uddannelsesordninger efter 2015' og vælg den ønskede uddannelse fra menuen.

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du også finde uddannelsesordningerne gældende før d. 1. august 2015.

 

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivenes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AUB til arbejdsgivere

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AER for elever i skolepraktik og EUD+

 

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

 

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

 

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte