Den nationale positivliste

6 ugers jobrettet i bygge- og anlægsbranchen, Positivlisten 2024

Ifølge Beskæftigelsesreformen fra den 1. januar 2015 er retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse omlagt til en ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse.

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/vejledning-opkvalificering-og-uddannelse/den-nationale-positivliste/

Ordningen er med de seneste trepartsforhandlinger nu blevet mere fleksibel, således at den ledige selv kan sammensætte sit uddannelsesforløb inden for ét beskæftigelsesområde.

Ordningen indeholder godkendte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), der kan sammensættes til vejledende uddannelsesforløb inden for alle brancher, hvor der vurderes at være beskæftigelsesmuligheder. Uddannelser og jobrettede uddannelsesforløb kan søges af ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelser, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI, har udarbejdet en række forslag til vejledende uddannelsesforløb. Normalt vil der kunne bevilges uddannelse i op til 6 uger. I særlige tilfælde kan vælges længere forløb.

BAI har derfor også sat en række længerevarende forløb på listen med de vejledende forløb. Det er forløb, der f.eks. kan lede hen til rørlægger- og kloakmester, der har en varighed på henholdsvis 42 og 70 dage.

Mange af vores vejledende forløb hedder "På vej til ..." Det vil sige, at der ved sammensætningen af forløbene er lagt vægt på, at man kan opnå merit, enten til en kontraktuddannelse, som det er nævnt, eller f.eks. til struktøruddannelsen. Endelig er der også uddannelsesforløb, der retter sig mod faglærte, som f.eks. energirenovering for tømrere, murere m.fl.