Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg.

De lokale repræsentanter udpeges af Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse efter indstilling fra DI Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Træfagenes Byggeuddannelse har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

1. EUC Nord

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Pedersen

  Hellehøj Tømrer & Snedker ApS
  Rugtvedvej 6
  9850 Hirtshals

  Tlf. 98 97 13 95 / 21 60 62 96

  hellehoj@live.dk

 • Per Moltsen

  Asdalvej 96  
  9800 Hjørring

  Tlf. 98 97 14 79

  permoltsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Troels Hedegaard

  3F Skagerak
  Vandværksvej 30
  9800 Hjørring

  Tlf. 88 92 35 52

  troels.hedegaard@3f.dk

 • Martin Holm Jensen

  Kærnevangen 1
  9800 Hjørring

  Tlf. 28 43 11 02 / 28 11 29 91

  mhjholm@gmail.com

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Industri

 • Formand

  Søren Denker

  Uhrbrandtsmindevej 9
  7752 Snedsted

  Tlf. 97 93 67 44

  s.denker@c.dk

 • Per Trans

  Per Trans ApS
  Østerbakken 28, Vils
  7980 Vils

  Tlf. 97767065 / 24278236

  tpt@privat.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Ole Mattesen Christensen

  Færch & Co. A/S
  Halkjærvej 22
  9200 Aalborg SV

  Tlf. 9818 6220

  och@faerch-co.dk

 • Stefan Veth

  HP Byg A/S
  Ollerupvej 8
  9220 Aalborg Øst

  Tlf. 9339 7498 / 9625 1500

  sve@h-p.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Mads Guldager

  3F Ålborg
  Hadsundvej 184 B
  9000 Ålborg

  Tlf. 8892 3844 / 2082 3655

  mads.guldager@3f.dk

 • Lasse Tarp

  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 8892 3769 / 2248 1700

  lasse.tarp@3f.dk

Til kortet

5. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

 • Dansk Industri

 • Formand

  Gert Sørensen

  G S Tømrer & Snedker ApS
  Abildgårdvej 28, Byrsted
  9240 Nibe

  Tlf. 98 38 72 40 / 20 33 70 79

  gs@gs-byrsted.dk

 • Hans Jørgen Kastberg

  Tømrer- & Snedker Kastberg A/S
  Vestvej 13
  9600 Aars

  Tlf. 98 62 51 55 / 30 90 33 77

  hjk@kastberg-as.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Frank Treumer Christiansen

  3F Midtfjord
  Halvrebene 4
  9560 Hadsund

  Tlf. 27 77 35 51

  frank.t.christiansen@3f.dk

 • Jakob Elgaard Jakobsen

  Nørlangsvej 25
  9670 Løgstør

  Tlf. 23 23 22 21

  jejakosen@hotmail.dk

Til kortet

6. Skive College

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Morten Stouby

  Violvej 103
  7800 Skive

  Tlf. Tlf. 97 52 04 40 / 28 73 27 32

  morten@stouby.dk

 • Jakob Kirkegaard

  Tømrermester Per Christensen A/S
  Hesthøjvej 9
  7870 Roslev

  Tlf. 97 57 12 33

  jakob_lk@hotmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Claus Christensen

  3F Skive
  Porshøjvej 58
  7800 Skive

  Tlf. 88 92 61 40

  claus.christensen@3f.dk

 • Niels Thomsen

  Frederiksdal Allé 13
  7800 Skive

  Tlf. 97 51 12 21

  niels@tbsas.dk

Til kortet

7. UCH – Uddannelsescenter Holstebro

 • Dansk Industri

 • Formand

  Karsten Bjerg

  Godthåbsvej 20
  Dybe
  7620 Lemvig

  Tlf. 97 89 53 10 / 20 44 20 56

  karsten@bjerg-dybe.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  René Høgholm Henriksen

  3F
  Tujavej 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 11 / 23 30 70 75

  rene.henriksen@3f.dk

 • Niels Christian Knygsand Rønhøj

  Stabyvej 74

  6990 Ulfborg

  Tlf. 23 62 19 60

  knygsand@gmail.com

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Industri

 • Formand

  Henrik Søgaard Kristensen

  HS Tømrer og Snedkerfirma ApS
  Randersvej 65
  8800 Viborg

  Tlf. 86 67 20 10

  hs@hs-byg.dk

 • Ole Jeppesen

  Andersen & Thybos Eftf. ApS
  Farvervej 21
  8800 Viborg

  Tlf. 86 61 04 37 / 40 18 04 37

  oj@aogt.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Thomas Skov Jakobsen

  Gl. Århusvej 446
  8800 Viborg

  Tlf. 52 39 79 12

  Thomas.Jakobsen@3f.dk

 • Kaj Cramer

  3F Midtjylland
  Birk Centerpark 4,
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  kaj.cramer@3f.dk

Til kortet

9. Tradium

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Claus Kirk

  Hans Kirk Randers A/S
  Bøsbrovej 102
  8940 Randers SV

  Tlf.

  claus@hanskirk.dk

 • Thomas Poulsen

  Hobro Tømrer & Snedkerforretning P/S
  Fynsvej 1
  9500 Hobro

  Tlf. 98 52 44 33 / 40 99 24 44

  thomas@hobrotoemrer.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Jørgensen

  3F Randers
  Tronholmen 9
  8900 Randers

  Tlf. 30 67 63 33 / 88 92 63 33

  morten.jorgensen@3f.dk

 • Alex Pedersen

  3F Midtfjord
  Himmerlandsgade 146
  9600 Års

  Tlf. 88 92 37 12 / 20 48 41 03

  alex.pedersen@3f.dk

Til kortet

10. Den jydske Haandværkerskole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Herluf Bøgild Bachmann

  Tømrer- & Snedkerfirma Herluf Bøgild Bachmann
  Søren Quists Vej 4, Vejlby
  8500 Grenaa

  Tlf. 40 19 80 31

  boegild@mail.tele.dk

 • Per Elming Hansen

  Elming Byg ApS
  Hvedevej 13 
  8920 Randers NV

  Tlf. 86 40 30 31 / 40 57 30 31

  elmingper@gmail.com

Til kortet

11. College360

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Martin Grøndal Sørensen

  Tømreren i Lysbro ApS
  Lysbrogade 41
  8600 Silkeborg

  Tlf. 86 82 52 36 / 40 85 42 36

  martin@til-aps.dk

 • Lars L. Nielsen

  Villys Tømrerforretning A/S
  Navervej 25
  8600 Silkeborg

  Tlf. 86 82 81 55 / 40 29 63 81

  info@villys.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Ivan Braad Mortensen

  3F Midtjylland - Bygningsgruppen
  Birk Centerpark 4
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68 / 20 11 97 44

  ivan.mortensen@3f.dk

 • Martin Sørensen

  Højervej 15
  8600 Silkeborg

  Tlf. 21 48 56 58

  martin.smith.as@gmail.com

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Johannes Elmholt

  Byggefirmaet Elmholt ApS
  Vorgod Østerbyvej 27
  6933 Kibæk

  Tlf. 97 16 60 87 / 40 76 60 87

  je@byggefirmaet-elmholt.dk

 • Nicholai Elmholt

  Byggefirmaet Elmholt ApS
  Vorgod Østerbyvej 27
  6933 Kibæk

  Tlf. 97 16 60 87 / 28 29 29 09

  ne@byggefirmaet-elmholt.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Priess Nielsen

  Murermester Peter Nielsen
  Niels Foghs Vej 14
  8270 Højbjerg

  Tlf. 86 29 02 55

  peter@peternielsen.dk

 • Åge Jacobsen

  Åge Jacobsen, Århus ApS
  Åhusene 2, 9., lejl. 2
  8000 Aarhus

  Tlf. 40 38 13 55

  aage.jacobsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Rasmussen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V.

  Tlf. 51 29 90 63

  morten.rasmussen@3f.dk

 • Jan Carlsen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V

  Tlf. 70 30 09 46

  jan.carlsen@3f.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kent Sand

  Kent Sand Entreprise ApS
  Søborgvej 8, Glud
  7130 Juelsminde

  Tlf. 30 28 34 35

  kent@ks-e.dk

 • Martin Overgård Laursen

  Lin-Byg ApS
  Stourupvej 4, Glud
  7130 Juelsminde

  Tlf. 23 43 26 74 / 61 55 88 43

  martinlaursen@live.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Henrik Nordby Tode

  3F Horsens og Omegn
  Havnen 13
  8700 Horsens

  Tlf. 88 92 54 47 / 27 77 35 55

  henrik.tode@3f.dk

 • Søren Kjærgaard Lindstrøm

  Tømrerfirmaet Torntoft & Mortensen A/S
  Langballe 6
  8700 Horsens

  Tlf. 51 25 29 45

  sorenklindstrom@gmail.com

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Odense

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Frederik Rasmussen

  S. Guldfeldt Nielsen A/S
  Sivmosevænget 4A, Hjallese
  5260 Odense S

  Tlf.

  fr@guldfeldt.dk

 • Carsten Thorsager

  Tømrer- og snedkerfirma Kolster A/S
  Korsholm Allé 10
  5500 Middelfart

  Tlf. 64 41 38 56 / 40 70 37 60

  carsten@kolster.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Vejle

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik E. Jensen

  Byggefirmaet Ove Jensen A/S
  Rørhaven 3
  7100 Vejle

  Tlf. 75 83 33 55 / 20 47 83 55

  henrik@ovejensenas.dk

 • Martin B. Møller

  Tømrerfirmaet Mbm-Byg ApS
  Torvegade 25C
  7160 Tørring

  Tlf. 23480292

  martin@mbm-byg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Nielsen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 44

  per.nielsen@3f.dk

 • Mogens Ringive

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 43

  mogens.ringive@3f.dk

Til kortet

16. EUC Lillebælt

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Anders Lind

  Trekantens Tømrer- & Bygningssnedker ApS
  Tingvejen 21
  7000 Fredericia

  Tlf. 75 95 43 14 / 21 25 43 14

  asl@ttob.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Poul Laverenz Sørensen

  Galgebjergvej 4
  6000 Kolding

  Tlf. 88 92 55 18 / 27 77 35 96

  poul.sorensen@3f.dk

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Industri

 • Formand

  Ole Færgemann

  Matrosvænget 112
  6710 Esbjerg V

  Tlf. 75 46 01 46 / 28 44 62 88

  post@olefaergemann.dk

 • Rene Mortensen

  NEM BYG
  Østre Industrivej 20
  6731 Tjæreborg

  Tlf. 26 11 60 30

  rm@nem-byg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Rasmus. A. Petersen

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1
  6700 Esbjerg

  Tlf. 88 92 70 09 / 22 84 50 41

  Rasmus.petersen@3f.dk

 • Brian Morthorst

  Gettrupvej 43
  6670 Holsted

  Tlf. 28 35 92 56

  brian.morthorst@3f.dk

Til kortet

19. Hansenberg

 • Dansk Industri

 • Formand

  Kaj Jensen

  Kolding Bytømrer A/S
  Fredensgade 7
  6000 Kolding

  Tlf. 75 52 52 03 / 28 11 70 33

  kaj@bytomrer.dk

 • Claus Schøllhammer Rasmussen

  Nordensvej 27  
  7000 Fredericia

  Tlf. 75 92 17 88

  claus@egil-rasmussen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jan Engelø

  Kærmindevej 20
  6000 Kolding

  Tlf. 40 73 71 40 / 75 50 60 40

  janengeloe@gmail.com

 • Kenneth Staub Svensson

  Bellahøjvej 11

  6000 Kolding

  Tlf. 24 40 78 11

  zismofyt@hotmail.com

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Claus Federau

  Hakon Federau Tømrer og bygningssnedker
  Industrivej 6
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74621319

  claus@federau.dk

 • Ole Gregersen

  Åge Grams Vej 4
  6500 Vojens

  Tlf. 40 45 13 18

  ole@ryongregersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tom Hartvig Nielsen

  3F-Åbenrå
  H. P. Hansensgade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 88 78 / 21 42 85 52

  tom.nielsen@3f.dk

 • Torben Jørgensen

  Tingholm 28 Guderup
  6430 Nordborg

  Tlf. 51 55 75 79

  tingholm28@bbsyd.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Bo Beck Jørgensen

  Tømrer- & Snedkerforretning Reinhold Jørgensen ApS
  Kløvervej 81
  6100 Haderslev

  Tlf. 74 52 38 16

  bbj@reinold.dk

 • Ole Gregersen

  Åge Grams Vej 4
  6500 Vojens

  Tlf. 40 45 13 18

  ole@ryongregersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tom Hartvig Nielsen

  3F-Åbenrå
  H. P. Hansensgade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 88 78 / 21 42 85 52

  tom.nielsen@3f.dk

 • Carsten Jørgensen

  Strengvej 17,
  Møgeltønder
  6270 Tønder

  Tlf. 74 73 88 03

  carstenj@sport.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Bjarne Andersen

  Vængevej 9
  5772 Kværndrup

  Tlf. 62 27 13 30

  andersen-vest@mail.tele.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Michael Strøe Lind

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 27 77 35 98

  michael.lind@3f.dk

 • Bruno Kania

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A
  5000 Odense C

  Tlf. 20 45 51 48

  Bruno.kania@3f.dk

Til kortet

24. U/NORD Hillerød Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Søren Bisgaard

  Hovedvejen 2B
  3330 Gørløse

  Tlf. 48 28 47 50

  bisgaard.byg@mail.tele.dk

 • Carsten H. Schmidt

  Jakon A/S
  Baltorpbakken 9
  2750 Ballerup

  Tlf. 44 83 02 00

  cs@jakon.dk

 • Claus Løvgreen

  Høgevej 8B
  3400 Hillerød

  Tlf. 48 20 77 77

  clv@b-nielsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Peter Bøgh Kjærulff

  3F Frederiksborg
  Milnersvej 41D
  3400 Hillerød

  Tlf. 88 92 22 07 / 21 97 48 71

  peter.bogh@3f.dk

 • Peter Haahr

  Kulhusevej 45
  3630 Jægerspris

  Tlf. 24 62 75 52

  pha@esnord.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Jørn Rune Løvenhorst

  TJ Tømrerservice Aps
  Audebo Skolevej 14
  4300 Holbæk

  Tlf. 20 25 64 36

  tj@toemrerservice.dk

 • Kristian Barkholt Jørgensen Lund

  Snedkeren.dk ApS
  Østerled 8
  4300 Holbæk

  Tlf. 29473227

  mail@snedkeren.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kim Lauridsen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 59 85 / 27 87 11 04

  kim.lauridsen@3f.dk

 • Ole Peter Borch Nielsen

  Rolighedsstræde 18
  4300 Holbæk

  Tlf. 23 46 73 23

  opbn@hotmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Alex Bluhme

  SB Murer & Sandblæsning ApS
  Landevejen 4
  4060 Kirke Såby

  Tlf. 40 73 80 47

  ab@sbmurerogsand.dk

 • Mikkel Henriksen

  A. Villadsen A/S
  Lykkegårdsvej 49
  4000 Roskilde

  Tlf. 46 75 70 26

  mh@avilladsen.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  John Møller Jensen

  Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S
  Bildsøvej 106, Keldstrup
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 54 90 48 / 40 56 92 48

  jmj@hjhuse.dk

 • Lars Nellemann Olsen

  Sjællands Tømrer-Snedkerservice ApS
  Vestergårdsvej 2, Hejninge 
  4200 Slagelse

  Tlf. 22 43 49 83

  lars@stss.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

 • Dansk Industri

 • Formand

  Steen Toftebjerg

  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 5572 7521 / 4014 7565

  st@hansen-andersen.dk

 • Johnny Villadsen

  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup

  Tlf. 4344 6800 / 2774 4233

  jvi@cgjensen.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Michael Nielsen

  Primatag A/S
  Kroghsvej 4
  4891 Toreby 

  Tlf. 54 86 98 73 / 30 18 70 30

  mn@primatag.dk

 • Frederik Olsen

  Philip Pilemand Tømrer & Snedker ApS
  Tangetvej 35
  4872 Idestrup

  Tlf. 54 82 32 00 / 30 63 25 56

  fo@pilemand.as

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Torben Thøgersen

  Møllevej 30
  4891 Toreby L.

  Tlf. 88 92 47 71/28 92 95 50

  torben.thogersen@3f.dk

 • Rasmus Pedersen

  Østergade 29
  4930 Maribo

  Tlf. 88 92 47 73 / 27 87 11 03

  rasmus.pedersen@3f.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Morten Liisberg

  Sortemosevej 33
  2730 Herlev

  Tlf. 44 98 98 53 / 28 12 50 50

  morten@liisberg.net

 • Kaare Nielsen

  N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre A/S
  Yderholmen 14
  2750 Ballerup

  Tlf. 40 40 20 66

  kaare@nanielsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Brian Westermann Hansen

  3F

  Mølle Allé 26

  2500 Valby

  Tlf. 60 38 14 47

  brian.hansen@3f.dk

 • Daniel Skovhus Larsen

  Alberts Have 33
  2620 Albertslund

  Tlf. 60 66 90 09

  daniel60669009@gmail.com

 • Tarek Lakrioui

  3F Vestegnen
  Siestavej 7
  2600 Glostrup

  Tlf. 88 92 32 15

  tarek.l@3f.dk

Til kortet

33. Campus Bornholm

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Birger Edvard Olsen

  Bornholm Byggeforretning ApS
  Olesvej 2, Lobbæk
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 95 36 00 / 40 45 11 64

  bo@bbf-bornholm.dk

 • Niels Olsen

  Tømrer og Snedker
  Ugleengevej 4
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 97 55 58

  niels.olsen@olsen.mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Søren Kjøller

  Skørrebrovejen 25
  3720 Åkirkeby

  Tlf. 40 31 22 30

  skvogs@gmail.com

 • Henning Birger Pedersen

  Fårebrovejen 6
  3730 Nexø

  Tlf. 23 20 84 04

  henningbpedersen@live.dk

Til kortet