Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

 

Træfagenes Byggeuddannelse har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

8. Mercantec

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Henning Rasmussen

  Jul. Nielsen Entreprise A/S
  Grønnegade 7
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 70 23 15 95

  jul.nielsen@mail.dk

 • Mikkel Kristensen

  Hammelsvang A/S
  Bøgekildevej 26
  8361 Hasselager

  Tlf. 40 45 28 13

  mbk@hammelsvang.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Kim Renè Magnusson

  Transport, Logistik og Byg

  Solbjerg Hedevej 26

  8355 Solbjerg

  Tlf. 21624423

  kim.magnusson@mail.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Bo Rasmussen

  Garant Nykøbing F.
  Energivej 5
  4800 Nykøbing Falster

  Tlf. 54 85 31 45

  nykoebingf@garant.nu

 • John Nielsen

  Charles Christensen A/S
  Læhegnet 71-73
  2620 Albertslund

  Tlf. 26 34 45 18

  jmn@ccgulve.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Michael Palbom Jensen

  Børnehave Allé 18
  4622 Havdrup

  Tlf. 26 34 45 21

  palbom@webspeed.dk

 • Ali Kubert Keskin

  Præstegårdsvej 1

  4690 Haslev

  Tlf. 23884690

  alikeskin@live.dk

Til kortet