Generelt om prøver

For at dokumentere at deltagerne har opfyldt kompetencemålene afsluttes arbejdsmarkedsuddannelser med prøver. Prøverne kan være på det enkelte AMU-kursus, eller det kan være en prøve som afslutning på et helt modul. Resultatet af prøverne er bestået/ikke bestået. Hvis deltageren ikke består prøven, kan der tages omprøve. Prøveformerne varierer og kan være både praktiske og teoretiske. De praktiske prøver kan være opgaver, der skal løses i grupper eller individuelt. De teoretiske prøver vil typisk være multiple choice. Deltagerne vil blive bedømt individuelt.

For kursister med vanskeligheder med at læse og skrive tilrettelægges de teoretiske prøver med de nødvendige hjælpemidler, så alle deltagere stilles ens i prøvesituationer uanset ordblindhed mv. Prøverne er således ikke en hindring for ordblinde eller øvrige med løse og skrive vanskeligheder.