Eksamen

Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter et projekt, en autorisationsprøve og en praktisk eksamen.

Projekt- og autorisationsseksamen
Den skriftlige projektopgave og en 2-timers autorisationsprøve har afløst den tidligere skriftlige eksamen.

Projektopgaven udarbejdes over 4 dage som en del af forløbets sidste modul. Opgaven stilles af Eksamensudvalget for kloakmestereksamen. Efterfølgende er der en kort mundtligt fremlæggelse og bedømmelse af projektet.

Derudover er der en autorisationsprøve. Den består af en række spørgsmål, som skal besvares indenfor to timer. Prøven tages online og indeholder primært multiple choice besvarelser.
Det er en forudsætning for at tilmelde sig autorisationsprøven, at projektopgaven er bestået.

Datoer for projekt- og autorisationsprøve 2024

Datoer for projekt- og autorisationsprøve 2025

Vejledning for den skriftlige kloakmestereksamen 2020

Pensumliste 2024 (ikke udtømmende)

Praktisk eksamen
Den praktiske eksamen har en varighed på 7,4 timer med individuelle opgaver. Disse omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af anløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange mv. med godkendte materialer i henhold til gældende regler.

Selve kloakmestereksamenen er ikke et AMU-kursus, og der kan derfor ikke opnås VEU-godtgørelse eller tilskud til befordring. 

Personer, der kan dokumentere at have bestået eksamen som anlægsstruktør inden for de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske kloakmestereksamen.

Censor kloakmestereksamen

Fagligt ansvarlige, der ønsker beskikkelse som censor, skal udfylde ansøgningsskema 2023 og sende det til  bygud@bygud.dk