Stilladsmontør

Stilladsmontør

Stilladsarbejde er omfattende. Der er komplicerede stilladsopstillinger, som stiller store krav til planlægning og samarbejde. Opgaverne kan variere lige fra opstilling af tribuner på en festival, facaderenoveringer og nybyggerier til små enkle rutineprægede opstillinger af stillads.

Stilladsmontørens opgaver varierer, men fælles for alle opgaverne er, at arbejdet udføres i højden. Sikkerheden er derfor vigtig og gældende regler skal følges. Det stiller krav til viden, faglighed, fleksibilitet og samarbejdsevne.

Uddannelsen varer 2 år og er opbygget, så medarbejderen skif­te­vis deltager i kurser på uddannelsesstedet og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannel­seskontrakt med.

Stilladsmontøruddannelsen er etableret af 3F og Dansk Industri.