Hvad er et fagligt udvalg?

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalgene er alle sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Et fagligt udvalg er blandt andet ansvarlig for:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Læs mere om det lokale uddannelsesudvalg under uddannelserne.

Daglig sekretariatsbetjening af de faglige udvalg

De faglige udvalg på denne hjemmeside har alle valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser.

Læs mere om de enkelte udvalg under de pågældende uddannelser og specialer.