Bibliotek

Bibliotek for gulvlæggerspecialet

Svendeprøve 

Skema 1 bedømmelse af teorieksamenSkema2
bedømmelse af den praktiske opgaveSkema3
samlet bedømmelse

Censorvejledning

Honorarskema elektronisk formular

Folder
Skuemester - hvad indebærer det?

Udtalelse vedrørende elev, der ikke har opnået beståkarakter til print | elektronisk formular
Notat vedrørende elev, der er ikke har opnået beståkarakter til print

Forskellige

Værktøjsliste

For virksomheder og lærlinge:

Nedenstående formularer kan alle findes her

"Uddannelsesaftale og vejledning"

"Tillæg til uddannelsesaftale og vejledning"

"Ophævelse af uddannelsesaftale og vejledning"

"Erklæring om delvis gennemført uddannelse"

Udlånsaftale til print | som elektronisk formular

Ansøgning om afkortelse / merit: Alubygger, Anlægsstruktør, Brolægger, Bygningsstruktør, Glarmester, Gulvlægger, Murer, Stenhugger, Stukkatør, Tagdækker, Teknisk isolatør, Tækkemand og Tømrer

Bemærk, det er også muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt via lærepladsen.dk.

Voksenlærlinge, ansøgning om løntilskud i læretiden

Til virksomheden:

Ansøgning om godkendelse