Bibliotek

Bibliotek for gulvlæggerspecialet

Svendeprøve 

Skema 1    bedømmelse af teorieksamen
Skema 2    bedømmelse af den praktiske opgave
Skema 3    samlet bedømmelse

Censorvejledning

Honorarskema til print elektronisk formular

Udtalelse vedrørende elev, der ikke har opnået beståkarakter til print elektronisk formular
Notat vedrørende elev, der er ikke har opnået beståkarakter til print 

Diverse

Værktøjsliste

For virksomheder og elever:

Nedenstående formularer kan alle findes her

"Uddannelsesaftale og vejledning"

"Tillæg til uddannelsesaftale og vejledning"

"Ophævelse af uddannelsesaftale og vejledning"

"Erklæring om delvis gennemført uddannelse"

Udlånsaftale til print | som elektronisk formular

Ansøgning om afkortelse / merit: Alubygger, Anlægsstruktør, Brolægger, Bygningsstruktør, Glarmester, Gulvlægger, Murer, Stenhugger, Stukkatør, Tagdækker, Teknisk isolatør, Tækkemand og Tømrer

Bemærk, det er også muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt via www.elevplan.dk.

Voksenelever, ansøgning om løntilskud i praktiktiden

Til virksomheden:

Ansøgning om godkendelse