Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Dansk Industri og 3F.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen er gældende:

 

Fra Dansk Industri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Emil Daugaard

Tlf. 3377 4640 / 6088 2888

E-mail emda@di.dk

Formand

Jens Kirkegaard

Tlf. 88 92 10 96 / 28 10 77 04

E-mail jens.kirkegaard@3f.dk

Peter Schmidt Rasmussen

Tlf. 86 75 44 33

E-mail petras@ncc.dk

Per Hansen

Tlf. 60 13 01 04

E-mail perhansen1824@gmail.com

Benny Gutfeld

Tlf. 36 79 33 33 / 20 26 33 20

E-mail bgu@aarsleff.com

Flemming T. Sørensen

Tlf. 70 30 08 70

E-mail flemming.soerensen@3f.dk

Lars Eriksen

Tlf. 87 11 00 70

E-mail le@arkil.dk

Tonny Holm

Tlf. 88 92 02 14/24 59 57 22

E-mail tonny.holm@3f.dk

Malene Hansted

Tlf. 20 27 80 01

E-mail malene.hansted@bmigroup.com

Jan Mørch Larsen

Tlf. 20 78 78 96

E-mail jan.morch@gmail.com

Claus Johnsen

Tlf. 4011 0808

E-mail johnsenbro@gmail.com

Thomas Svanholm

Tlf. 4161 1013

E-mail thomassvanholm@hotmail.dk

Lokale Uddannelsesudvalg:

Som foreskrevet i Lov om Erhvervsuddannelser er der lokale uddannelsesudvalg på de erhvervsskoler, der udbyder Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. Læs mere om dem under hjemmesidens afsnit lokale uddannelsesudvalg.

Daglig sekretariatsbetjening af Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget

Det faglige udvalg har valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser her.