Ansøgning, vejledning og frister

Erhvervsskolerne modtager brev fra de faglige udvalg med oplysninger om udvalgets prioriteringer for den kommende pulje samt et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Budgetskabelon

Vejledning

Der modtages pt. ikke ansøgninger.