Ansøgning, vejledning og frister

Erhvervsskolerne modtager brev fra de faglige udvalg med oplysninger om udvalgets prioriteringer for den kommende pulje samt et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Vejledning

Det faglige udvalg sagsbehandler alle indkomne projektet og forbeholder sig en behandlingstid.

Desuden kan det faglige udvalg bede om møde med skolen, det lokale uddannelsesudvalg og evt. andre samarbejdspartner for uddybning af projektet.

Forslag til projekter bedes fremsendt senest den 1. november 2023 til Byggeriets Uddannelser på mail trepart@bygud.dk  

Projekter fremsendt efter denne dato kommer ikke i betragtning til 2024-puljen.

Det er muligt at søge vejledning forud for jeres ansøgning hos AUB-teamet ved at skrive til trepart@bygud.dk