Uddannelsesstatistik

Byggeriets Uddannelsers uddannelseslandkort

På denne side har du mulighed for at se, hvordan uddannelsesaftaler fordeler sig i forhold til uddannelser/specialer og godkendte læresteder.
Det er også muligt at hente uddannelseslandkortets forskellige data til eget brug.

Byggeriets Uddannelsers uddannelseslandkort

 

PRAKTIKPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik for april.

Praktikpladsstatistikkerne for maj vil blive offentliggjort i slutningen af juli

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler april 2021

Igangværende skolepraktikelever - fordelt på skoler april 2021

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler april 2021

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler april 2021

Ophævede aftaler - april 2021

Igangværende elever i alt, fordelt på aftaletyper - december 2010 til 2020

Udlærte elever fra 2012-2020 og forventede udlærte elever i 2021 til 2024 - pr. 31. december 2020

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.