Uddannelsesstatistik

LÆREPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for marts 2023.

Lærepladsstatistikken for april 2023 vil blive offentliggjort i slutningen af juni 2023. 

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler - marts 2023

Igangværende lærlinge i skoleoplæring - fordelt på skoler - marts 2023

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler - marts 2023

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler - marts 2023

Ophævede aftaler - marts 2023

Igangværende lærlinge i alt, fordelt på aftaletyper - Juni fra 2012 til 2022.

Udlærte lærlinge fra 2013- foråret 2023 og forventede udlærte elever i efteråret 2023 til 2026 - pr. 31. december 2022

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.