Uddannelsesstatistik

LÆREPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for februar 2024.

Lærepladsstatistikken for marts 2024 forventes at blive offentliggjort i slutningen af maj.

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler - Februar 2024

Igangværende lærlinge i skoleoplæring - fordelt på skoler - Februar 2024

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler - Februar 2024

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler - Februar 2024

Ophævede aftaler - maj 2023

Igangværende lærlinge i alt, fordelt på aftaletyper - Juni fra 2012 til 2022.

Udlærte lærlinge fra 2013- foråret 2023 og forventede udlærte elever i efteråret 2023 til 2026 - pr. 31. december 2022

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.