Uddannelsesstatistik

LÆREPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for juli 2022.

Lærepladsstatistikken for august 2022 vil blive offentliggjort i slutningen af oktober. 

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler - Juli 2022

Igangværende lærlinge i skoleoplæring - fordelt på skoler - Juli 2022

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler - Juli 2022

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler - Juli 2022

Ophævede aftaler - Juli 2022

Igangværende lærlinge i alt, fordelt på aftaletyper - Juni fra 2012 til 2022.

Udlærte lærlinge fra 2015- foråret 2022 og forventede udlærte elever i efteråret 2022 til 2025 - pr. 30. juni 2022

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.