Uddannelsesstatistik

LÆREPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for februar 2022.

Lærepladsstatistikken for marts 2022 vil blive offentliggjort i slutningen af maj 

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler - februar 2022

Igangværende elever i skoleoplæring - fordelt på skoler - februar 2022

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler - februar 2022

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler- februar 2022

Ophævede aftaler - februar 2022

Igangværende lærlinge i alt, fordelt på aftaletyper - december fra 2011 til 2021.

Udlærte lærlinge fra 2012-2021 og forventede udlærte elever i 2022 til 2025 - pr. 31. december 2021

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.