Uddannelsesstatistik

LÆREPLADSSTATISTIKKER

Nedenstående statistikker er hentet fra Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for maj 2023.

Lærepladsstatistikken for juni 2023 er forsinket og vil blive offentliggjort, når Undervisningsministeriets lærepladsstatistik er opdateret. 

Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på skoler - maj 2023

Igangværende lærlinge i skoleoplæring - fordelt på skoler - maj 2023

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på skoler - maj 2023

Korte aftaler, Ny mesterlære og EUX  - Igangværende og indgåede aftaler - maj 2023

Ophævede aftaler - maj 2023

Igangværende lærlinge i alt, fordelt på aftaletyper - Juni fra 2012 til 2022.

Udlærte lærlinge fra 2013- foråret 2023 og forventede udlærte elever i efteråret 2023 til 2026 - pr. 31. december 2022

 

Om EUD-statistikkerne:

Læs hvordan Byggeriets Uddannelser udarbejder statistik, der giver overblik over nøgletal på EUD-området.