Tækkemand

Tækkemand

Tækkemandens håndværk er fyldt med traditioner, kultur og historie, og erhvervet har oplevet en voksende popularitet og opblomstring de seneste år. Dels er det populært med stråtækte ferie- og fritidshuse, og dels ønsker mange at værne om gamle huses særpræg.

Der opføres også nogle nye huse med stråtag, og branchen har en målsætning om at fordoble antallet af tækkede m2 tag i Danmark. Blandt andet ved at vise at stråtaget kan nyfortolkes og sagtens kan indgå i moderne byggeri.

Tækkemanden kan håndværket med at lægge nyt stråtag, reparere tækninger og udføre kviste og detaljer i taget, som passer til husets og tidens byggestil. En vigtig del af tækkemandens arbejde er at vælge og sortere tagrørene, alt efter hvor i taget de skal ligge.
Grundlæggende er teknikker og arbejdsmetoder  de samme, som man har  anvendt i mange år, men i dag bruger tækkemanden også moderne materialer, eldrevet værktøj og nutidige hjælpemidler i sit arbejde.

En del af uddannelsen består i dag af grundlæggende tømrerarbejde, så du også kan reparere tagkonstruktioner, udføre renoveringer og afsluttende tømrerarbejde.

Samtidigt stilles der i dag store krav til  tækkemandens arbejde, som skal leve op til myndighedernes krav vedrørende fugt, isolering og brandhæmmende foranstaltninger.

Hver egn i landet har sin egen stil og tækkemetoder. Tækkemanden skal derfor kende de forskellige egnes tækketraditioner og fungere som rådgiver for bygherren, når der skal tækkes.

Tækkearbejdet først og fremmest udendørs, og du kan komme langt omkring i landet for at løse en opgave.

Du kan komme til at arbejde som tækkemand i tækkefirmaer og i tømrer- og snedkervirksomheder eller som selvstændig med egen virksomhed. Tækkefirmaer har typisk få ansatte.

Mød Laura Feline, der er i gang med at uddanne sig til tækkemand

Uddannelsesinfo

Varighed:

Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: Den Jyske Håndværkerskole
Forpraktik: Ja
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Ja
Videreuddannelse:

Byggetekniker, kort og landmålingstekniker, bygningskonstruktør.

En gennemført erhvervsuddannelse, med eller uden eux, giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til en række videregående uddannelser.