Uddannelsen

På uddannelsen lærer man blandt andet om:

  • Korrekt håndtering af kabler og rør, gravearbejde og iblæsning
  • Styrt boring, underpresning og jord fortrængning
  • Retablering, brolægning og belægning
  • Ledningsregistrering, love og regler.

Derudover lærer man om sikkerhed og arbejdsmiljø, kommunikation, konflikthåndtering og kundeservice.

Uddannelsen varer cirka 1½ år og er opbygget som en vekseluddannelse med skiftevis arbejde i virksomheden og skoleophold på erhvervsskolen Learnmark Horsens.

De første 3 måneder af ansættelsen er en prøvetid, hvor aftalen kan opsiges ensidigt af begge parter.

Branchens bevis

Kursister, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed og som gennemfører uddannelsen, opnår branchens bevis for gennemført uddannelse. Uddannelsesbeviset er anerkendt i branchen.