Bibliotek

Bibliotek – specielt for glarmesterfaget (Glarmester/Alubygger)

Oversigt over lønsatser

https://blivglarmester.dk/wp-content/uploads/2020/05/Glasoverenskomst-2020-elevafsnittet.pdf

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til glarmester

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/303

Praktiklogbog

Praktiklogbogen finder du hér

Godkendelse som uddannelsessted

https://blivglarmester.dk/wp-content/uploads/2017/04/Oplysningsseddel-godkendelse-som-uddannelsessted-glarmester.pdf

Afsluttende praktikerklæring

https://blivglarmester.dk/wp-content/uploads/2017/04/Afsluttende-praktikerklæring.pdf

Værktøjslisten

https://blivglarmester.dk/wp-content/uploads/2017/04/Værktøjslisten-august-2014.pdf

Oversigt over start og slutdatoer Glarmester

https://blivglarmester.dk/wp-content/uploads/2019/11/start-og-slut-nov-2019.pdf

Til virksomheden

Uddannelsesaftaler og vejledning (uddannelsesaftale, tillæg til uddannelsesaftale, ophævelse af uddannelsesaftale og erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftaler?allowcookies=on

Fordelsuddannelse og bonus for at have lærlinge

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser

 

 

 

 

 

Mangler!!! Pr 30. oktober 2020

 

Ansøgning om afkortelse og merit… se gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til glarmester nr. 303

Praktikplads AUB og bonus for at have lærlinge (på anlægsstruktør linkes der til DI Dansk Byggeris hjemmeside?)

 

Fordelsuddannelse og bonus for at have lærlinge

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser

 

For virksomheder og elever:

Nedenstående formularer kan alle findes her

"Uddannelsesaftale og vejledning"

"Tillæg til uddannelsesaftale og vejledning"

"Ophævelse af uddannelsesaftale og vejledning"

"Erklæring om delvis gennemført uddannelse"

Udlånsaftale til print | som elektronisk formular

Ansøgning om afkortelse / merit: Alubygger, Anlægsstruktør, Brolægger, Bygningsstruktør, Glarmester, Gulvlægger, Murer, Stenhugger, Stukkatør, Tagdækker, Teknisk isolatør, Tækkemand og Tømrer

Bemærk, det er også muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt via lærepladsen.dk.

Voksenlærlinge, ansøgning om løntilskud i læretiden

Til virksomheden:

Ansøgning om godkendelse