Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Baggrund

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfonden er ejet af Dansk Industri, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal samt 3F - Fagligt Fælles Forbund. Fonden blev etableret i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 og har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efteruddannelse. Efter seneste overenskomstfornyelse indbetaler den enkelte virksomhed 520 kroner pr. medarbejder pr. år til fonden.

Hvem kan søge?

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond er målrettet medlemmer af 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med DI Byggeri, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning samt tiltrædelsesoverenskomster.

Det er virksomheden, der søger om tilskud til efteruddannelse. Når virksomheden tilmelder medarbejderen et AMU-kursus på voksenuddannelse.dk oprettes der automatisk en ansøgning om tilskud fra fonden. Indenfor 14 dage vil virksomheden få svar på ansøgningen. Og når fonden har godkendt ansøgningen, vil støtten blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Hvor meget?

Tilskuddet fra fonden er for hver medarbejder på 65 kroner pr. time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 146,50 kroner i timen.
Hvis den udbetalte løn er mindre end 146,50 kroner vil tilskuddet blive reduceret.

Hvilke kurser og uddannelser gives der tilskud til?

Der gives tilskud til relevant efteruddannelse inden for overenskomstområdet, heri

 • Alle AMU-kurser
 • Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik, digitale færdigheder og engelsk
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Byggeriets Lederuddannelse.
 • Akademiuddannelserne i byggeteknologi og byggekoordination.
 • AMU-Kontraktuddannelserne for Murerarbejdsmænd, Nedrivere, Stilladsmontører, Betonmagere, Maskinførere, Diamantskærere og Fugemontører.
 • Kloakrørlæggeruddannelsen og Kloakmesteruddannelsen.
 • Restaureringsuddannelsen
 • Akademiuddannelsen i energiteknologi
 • Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
 • Kompetencevurdering forud for EUV 

Folder om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond i printvenlig udgave (pdf)

Mere information

Læs mere om fordelene ved efteruddannelse af dine medarbejdere på pension.dk.

Yderligere oplysning om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond får du ved at henvende dig til din organisation:

Dansk Industri
Emil Daugaard
e-mail: emda@di.dk 

3F
Morten Lehmann
e-mail: morten.Lehmann@3f.dk