Nyheder 2020

 • Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Børne- og Undervisningsministeriet orienterer om ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del samt mulighed for supplerende undervisning i en begrænset periode.

  Læs mere
 • Løntilskud for lærlinge i resten af 2020

  Løntilskud for lærlinge i resten af 2020

  Ministeriet har netop udgivet en flyer, der orienterer om de overordnede elementer i løntilskudsordningen.

  Læs mere
 • Byggeriets Uddannelser søger to projektmedarbejdere

  Byggeriets Uddannelser søger to projektmedarbejdere

  Stillingsopslag: For at understøtte øget brug af voksen-, efter- og videreuddannelse til opkvalificering af voksne i bygge og anlægsbranchen, ønsker Byggeriets Uddannelser at etablere et team til at koordinere rekrutteringsindsatser og øget udbud af AMU i samarbejde med erhvervsskoler, faglige udvalg og organisationer.

  Byggeriets Uddannelser søger derfor to medarbejdere på fuld tid frem til maj 2023.

  Læs mere
 • Lettere adgang til skolepraktik på erhvervsuddannelserne

  Lettere adgang til skolepraktik på erhvervsuddannelserne

  Mangel på lærepladser på grund af COVID-19 må ikke bremse elever på erhvervsuddannelserne. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at det skal være nemmere at komme i skolepraktik. Ny bekendtgørelse udsteder de nye regler. 

  Læs mere
 • Nyt iPraxisforløb klar: Byggeri og samfund

  Nyt iPraxisforløb klar: Byggeri og samfund

  Byggeriets Uddannelser har i samarbejde med Forlaget Praxis færdigudviklet en række iPraxisforløb til murer-, tømrer- og struktøruddannelserne. Senest er der blevet udviklet et tværfagligt iPraxisforløb til ’Byggeri og Samfund’. Fra efteråret vil der være fuldt dækkende digitalt undervisningsmateriale til de fagfaglige- og tværgående fag på murer-, struktør- og tømreruddannelsen på både grund- og hovedforløb.

  Læs mere
 • Kloakområdet i AMU bliver nu en del af genåbningens anden fase

  Kloakområdet i AMU bliver nu en del af genåbningens anden fase

  Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i dag udsendt nye retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner. Åbningen omfatter nu også kloakområdet i AMU.

  Læs mere
 • Genåbningens fase 2: Afslutning af kontraktuddannelser

  Genåbningens fase 2: Afslutning af kontraktuddannelser

  I retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner er det nu også muligt at åbne for afslutning af kontraktuddannelser.

  Læs mere
 • Erhvervsuddannelserne er en del af anden fase af genåbningen

  Erhvervsuddannelserne er en del af anden fase af genåbningen

  Eleverne kan vende tilbage til den fysiske undervisning på erhvervsskolerne fra den 18. maj. 

  Læs mere
 • Stukkaturfaget sætter fokus på teknologiske kompetencer

  Stukkaturfaget sætter fokus på teknologiske kompetencer

  Der er kommet ny bekendtgørelse for uddannelsen til stukkatør. Elever, der starter på uddannelsen til stukkatør fra 1. august 2020 vil få yderligere 10 uger i skole, så den samlede skoleuddannelse nu er på 25 uger. Også fagets svendeprøve er ændret til en projektsvendeprøve, som vil ligge i skoledelen.

  Læs mere
 • Nu er det blevet endnu lettere at anvende praktikpladsen.dk

  Nu er det blevet endnu lettere at anvende praktikpladsen.dk

  Lige nu er der mere end 15.000 elever, der søger praktikplads på Praktikpladsen.dk. STIL har udarbejdet en pjece, der fortæller om mulighederne på praktikpladsen.dk. Som noget nyt kan også medarbejdere på erhvervsskolerne anvende praktikpladsen.dk som værktøj til formidling af praktikpladser til både elever og virksomheder.

  Læs mere
 • Forlængelse af eux

  Forlængelse af eux

  Elever, der til august starter på deres eux på mureruddannelsen, stenhuggeruddannelsen, anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelserne, uddannelsen til teknisk isolatør samt træfagenes byggeuddannelse kan se frem til yderligere 6 måneders praktik i virksomheden.

  Læs mere