På 10 år er antallet af kvindelige lærlinge i byggeriet fordoblet!

På 10 år er antallet af kvindelige lærlinge i byggeriet fordoblet!

Kvinderne udgør stadig ganske få procent af det samlede antal lærlinge, men det går fremad. Fra 2013 til 2022 er antallet af kvindelige lærlinge i byggeriet steget fra 483 til 969 - altså en stigning på lige over 100 %. Stigningen har været særlig tydelig de sidste fem år.

Hos tømrerne er det især gået stærkt - i 2013 var 29 kvinder i lære som tømrer. Ved årsskiftet 22/23 var antallet steget til 156. Det er især de sidste 3-4 år, at kvinderne er blevet tiltrukket af tømrerfaget, og det tyder på, at vores indsatser virker.

Hos Byggeriets Uddannelser arbejder vi mere end nogensinde for diversitet og inklusion på vores uddannelser. Lige nu har vi gang i fire projekter:

  • Murerfaget er for alle
  • Mangfoldige erhvervsskoler
  • Boss Ladies
  • Viden til faglærere

På hver deres måde skaber projekterne rammerne for større diversitet og inklusion af kvinder og kønsminoriteter på uddannelserne inden for byggeriet. Men man kan ikke skabe diversitet og inklusion uden også at kigge på de vilkår, som gør sig gældende for kvinder og kønsminoriteter i de forskellige fag. Her vil projektet ”Mangfoldige erhvervsskoler”, som etableres på Træfagenes Byggeuddannelse, skabe et vigtigt grundlag for det fortsatte arbejde med diversitet, og projektet vil, når det er slut, kunne overføres til andre af byggeriets uddannelser.

Projektets mål er at skabe en mangfoldig kultur med respekt for og plads til alle. Det betyder, at projektet vil fokusere på at øge trivsel, sikre større diversitet og skabe et sexismefrit miljø på Træfagene Byggeuddannelse. Det skal på sigt gøre uddannelsen mere attraktiv for en større gruppe af unge. Herudover forventes det også, at det vil bidrage til, at flere gennemfører uddannelsen, fordi trivslen øges: Når man opfordrer flere unge til at søge uddannelsen, skal man også sørge for, at de trives og har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Projektet udføres i samarbejde med Boss Ladies.

Boss Ladies – nu og i fremtiden

Vi har i tæt samarbejde med Boss Ladies siden 2021 arbejdet for at skabe et markant løft af uddannelsesaftaler for kvindelige lærlinge. Det gøres bl.a. ved at indgå forandringsalliancer med lokale virksomheder og skabe håndholdte 1:1 matches mellem lærling og virksomhed.
Noget andet, som har haft stor betydning for Boss Ladies’ succes, er udbredelsen af deres ambassadørkorps, som yder 1:1 sparring, støtte og talentudvikling, herunder adgang til særlige talentudviklingsworkshops, netværksarrangementer, løbende karriererådgivning m.m.

Derudover tilbydes kvinderne at blive en del af det største netværk af kvindelige håndværkere og lærlinge i Danmark, hvilket bidrager til at sikre en stærkere tilknytning til feltet og dermed bedre chancer for en gennemført uddannelse.

Faglærernes rolle

Ligesom faglærerne har brug for mere viden om bæredygtighed for at kunne klæde eleverne på til fremtidens byggefag, så skal de også klædes på til at kunne genkende seksuel chikane og have redskaberne til at kunne arbejde for mere diversitet. Her er projektet ”Håndværksfagene for alle” en god start:

Projektets formål er at give faglærerne nogle redskaber og kompetencer til at imødekomme alle elever på skolen og øge det gode studiemiljø, så alle føler sig velkomne, samt at øge opmærksomheden på målpindene om seksuel chikane og det undervisningsmateriale, der er udviklet hertil.

Helt konkret skal der udvikles et oplæg om diversitet, mangfoldighed og seksuel chikane, som vil blive tilbudt ved faglærerkonferencer eller lignende arrangementer, hvor faglærerne er samlet.

Alle kan blive murer

Projektet ”Murerfaget er for alle”, har den overordnede målsætning at øge søgningen til mureruddannelsen og fastholde dem, som har søgt. Det gælder selvfølgelig for alle, men projektet har en særlig interesse for de kvindelige ansøgere. Der skal oprettes et netværk for kvindelige elever og lærlinge samt mestre og svende. De skal mødes for at øge fastholdelsen og forankringen på uddannelsen – men samtidig skal de, som allerede er i faget, få de unges input til, hvordan man bedst rekrutterer og fastholder andre end de traditionelle elevtyper. Herudover skal der udvikles en podcast, som skal fortælle de gode historier fra murerfaget i et kort format henvendt til de unge.

Det batter noget at arbejde for diversitet og inklusion, det kan vi se på tallene. Vi forventer at se tallene gå den rigtige vej fremover – og det fejrer vi i anledning af kvindernes internationale kampdag med kampdagskringle.