Analyse: Underviserne er grundstenen for udvikling af ’grønt mindset’ hos tømrerlærlingene

Analyse: Underviserne er grundstenen for udvikling af ’grønt mindset’ hos tømrerlærlingene

Mange undervisere har ikke den fornødne viden til at drive lærlingene i retning af et mere bæredygtigt og grønt uddannelsesforløb. Derfor anbefales det i analyserapport, at underviserne skal opkvalificeres.

Allerede i introduktionen til tømreruddannelsen skal lærlingene påbegynde udviklingen af et grundlæggende mindset om bæredygtighed, hvis de skal kunne møde fremtidens krav om dokumentation af byggeprocesser, nye byggemetoder og LCA-analyser, der alle driver mere og mere i en bæredygtig retning.

– Analysen er et godt afsæt for at få fornyet tømreruddannelsen, så lærlinge og svende fremover kan bidrage til den grønne omstilling. Jeg har en forventning om, at vi kommer til at ændre en del på uddannelsen, og at vi eventuelt får brug for mere uddannelsestid, hvis vi skal sikre, at der fremover både kan bygges med de nuværende og de nye bæredygtige materialer og metoder, siger Morten Lehmann, uddannelseskonsulent i 3F og næstformand i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

’Grønt mindset’
Analysen, som er udarbejdet af Rambøll, fremfører, at et ’grønt mindset’ vil være afgørende for at give lærlingene en grundlæggende forståelse for, hvad bæredygtighed er, og hvordan man kan tænke det ind i træfagets forskellige områder.

Afgørende for udviklingen af dette grønne mindset er – udover indførsel af en bæredygtig svendeprøve, styrket praksisfokus på bæredygtighed og udvikling af undervisningsmaterialer – at underviserne på erhvervsskolerne er stærke ud i bæredygtighed. Rapporten udpeger altså undervisernes rolle – sammen med indholdet i undervisningen – som den mest afgørende faktor for at styrke kvaliteten af undervisningen i relation til bæredygtighed.

– Vi ved, at mange af underviserne er interesseret i at lære mere om bæredygtighed. Vi lægger op til, at når vi indfører elementer af bæredygtighed i undervisningen, så vil det jo indebære en opkvalificering af underviserne. Det er dernæst op til skolerne at vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes for, at dette kan udføres i praksis, siger Ole Gregersen, tømrermester og formand for Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, og understreger, at rapporten fra Rambøll først skal drøftes i Det Faglige Udvalg i uge ni.

Stort fokus på grøn omstilling
Hos Dansk Industri er man begejstret for rapporten, som giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at gøre træfagenes uddannelser mere bæredygtige.

– Vi ser nu ind i et stort arbejde med at få operationaliseret rapportens anbefalinger om f.eks. et grønt mindset og en grønnere svendeprøve til læringsmål. Det er også en løftestang til alle byggeriets øvrige uddannelser, som vi reviderer i 2023. Det er en hjørnesten i erhvervsuddannelserne, at de altid er relevante i forhold til det aktuelle arbejdsmarked. Vi oplever i DI et stort fokus på grøn omstilling fra vores medlemmer, og det er derfor rettidig omhu, at der kigges på uddannelsen nu, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør i DI.

Uddrag fra: Analyse af kompetencebehov i træfagenes byggeuddannelser i forhold til bæredygtighed. Udarbejdet af Rambøll for Byggeriets Uddannelser, januar 2023.

Uddrag fra: Analyse af kompetencebehov i træfagenes byggeuddannelser i forhold til bæredygtighed. Udarbejdet af Rambøll for Byggeriets Uddannelser, januar 2023.

Allerede i introduktionen til tømreruddannelsen skal lærlingene påbegynde udviklingen af et grundlæggende mindset om bæredygtighed, hvis de skal kunne møde fremtidens krav om dokumentation af byggeprocesser, nye byggemetoder og LCA-analyser.  Foto: Herningsholm Erhvervsskole

Allerede i introduktionen til tømreruddannelsen skal lærlingene påbegynde udviklingen af et grundlæggende mindset om bæredygtighed, hvis de skal kunne møde fremtidens krav om dokumentation af byggeprocesser, nye byggemetoder og LCA-analyser. Foto: Herningsholm Erhvervsskole