De unge på Snapchat og TikTok tog godt imod kampagnen 

De unge på Snapchat og TikTok tog godt imod kampagnen 

Overordnet set har der været stor succes med seneste rul af Gør Noget Nu-kampagnen på de sociale medier, hvor især TikTok og SnapChat har været gode kanaler at nå den unge målgruppe på. 

Byggeriets Uddannelsers rekrutteringskampagne ”Gør Noget Nu” har for nylig kørt i to rul: Et kort et i november 2022 og et længere rul fra januar til ultimo februar 2023.

Målgruppen for kampagnen er i seneste rul blevet udvidet fra de 13-17-årige til de 13-25-årige. Formålet med kampagnen har været at skabe opmærksomhed om byggeriets uddannelser for unge i alderen 13-25 år samt at generere trafik til hjemmesiden Gør Noget Nu, hvor målgruppen har kunnet læse mere om uddannelserne.

Kampagnen var opdelt i en hovedkampagne for alle fag, en træfagskampagne for gulvlægger, tømrer og tækkemand samt en struktørkampagne. Struktørkampagnen henvendte sig primært til de unge mellem 18-25 år, mens hoved- og træfagskampagnen var henvendt til de 13-25-årige. Kampagnerne har været vist på TikTok, Snapchat, Facebook og Instagram suppleret med YouTube, Google Adwords, Spotify og Display (f.eks. animerede bannere).

Overordnet set har der været stor succes med de tre kampagner, som samlet set har fået 21.993.415 visninger på tværs af alle kanaler. Kampagnerne har i alt genereret 61.959 klik til kampagnewebsitet Gør Noget Nu. Klikkene er hovedsageligt kommet fra SoMe, hvor Snapchat og TikTok har genereret flest klik. Førnævnte medier har været gode kanaler for kampagnen: Snapchat er den platform, hvor målgruppen har set længst tid af filmene, men TikTok er der, hvor der er genereret flest klik.

Desuden er der blevet skabt 19.743 ”engagements” i form af reaktioner, kommentarer og delinger på Facebook, Instagram og TikTok. Da kampagnerne ikke har været optimeret mod engagements, er det et rigtigt flot resultat, at så mange unge har engageret sig i annoncerne.

Gør Noget Nu-kampagnerne har som noget nyt haft interaktive annoncer i form af afstemninger (polls) og opslag, hvor de unge f.eks. skulle hamre et søm i:

De interaktive annoncer har været gode til at skabe engagement over for målgruppen. Især afstemninger har fungeret godt, hvilket kan skyldes, at de er lette for målgruppen at afkode.

Se et eksempel på én af de populære afstemninger på Instagram (fra hovedkampagnen) her:

 

Alt i alt har Gør Noget-kampagnen performet rigtigt godt med mange visninger på tværs af forskellige platforme, og der har været en god fastholdelse af målgruppen.

Se den fælles kampagnefilm for fagene her: