Nyt iPraxisforløb til murernes hovedforløb

Endnu et iPraxisforløb til murernes H3 er klar til brug. det har fået navnet, "Hulmur med fokus på skalmur".

Omdrejningspunktet er en praktisk opgave, hvor den enkelte elev skal opføre en vinkelmur som en 408 mm hulmur i løberforbandt 2. Flere mindre teoretiske opgaver ligger i forlængelse af den praktiske opgave og omhandler kvalitetssikring, værktøjsinnovation, tegning, aktivitetsplan og materialeberegning.

Forløbet er bygget op efter samme skabelon som de øvrige iPraxisforløb til murernes grund- og hovedløb og sikrer dermed genkendelighed i strukturen for elever og lærere.   

Læs mere

Find det nye iPraxisforløb ved at søge på Hulmur med fokus på skalmur i fritekstsøgefeltet på praxisOnline. Se evt. mere om søgning efter læremidler i Vejledning i at fremsøge læremidler på praxisOnline.
Din skole kan få adgang til forløbet på to måder:

  • Ved køb af fagpakke til murernes hovedforløb.
  • Ved køb af B&A-pakke i abonnement.

Nærmere info om køb fås hos salgskonsulent Morten Lykke Nielsen, mln@praxis.dk / mob. 2222 7376.