Kloakområdet i AMU bliver nu en del af genåbningens anden fase

Kloakområdet i AMU bliver nu en del af genåbningens anden fase

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i dag udsendt nye retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer omfatter blandt andet arbejdsmarkedsuddannelser indenfor kloakområdet, hvor der nu er åbnet for, at kursister kan undervises på skolerne.

Uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser Rasmus Zier Bro glæder sig over udmeldingen:

”Det er en glædelig nyhed, da omkring 140 kursister og kommende eksaminander fik deres uddannelsesforløb afbrudt med lukningen i marts. Det skabte usikkerhed omkring muligheden for at aflægge kloakmestereksamen, der giver autorisation som kloakmester. De AMU-kurser, der nu igen er åbnet, indgår i er et obligatorisk uddannelsesforløb, som er forudsætningen for at skolerne kan indstille kursister til den teoretiske kloakmestereksamen. Jeg ved, at faglærerne glæder sig til at byde de kommende kloakmestre velkommen igen.”

Nye retningslinjer for 2. fase af genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM’s område

Oversigt over AMU-mål omfattet af 1. og 2. fase af genåbningen af skolerne