AMU-statistik 2012 - 2019

AMU-statistik 2012 - 2019

Aktivitetsstatistik fra 2012 – 2019 (inkl 3. kvartal) viser, at samtlige efteruddannelsesudvalg har haft aktivitetsnedgang i måleperioden. Det gælder også for BAI, der har nedgang på 22%. De seneste år med vækst i byggeriet har typisk den effekt, at færre medarbejdere og arbejdsgivere vælger at bruge tid på efter- og videreuddannelse.

 

Aktivitetsvækst på flere FKB'er

Statistisk på BAIs 17 FKB’er (fælles kompetencebeskrivelser) viser aktivitetsvækst i FKB’er for ”Asfaltbelægning”, ”Boringer på land og jordbundsundersøgelser” og inden for ”Isolering af tekniske anlæg” med ”Boringer på land og jordbundsundersøgelser” som højdespringer med en tilvækst på 120%. Det glæder vi os over og håber, at de øvrige FKB’er i årene fremover også vil vise ”sorte tal”.

I relation til kønsfordeling ses, at der er plads til flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen!

I ”Top 50” ses certifikatkurserne ”Vejen som arbejdsplads” og ”Teleskoplæsser- certifikat” og  ”Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater", der er et certifikatkursus fra Industriens Fællesudvalg. Dog er det er glædeligt at se, at kurser, der ikke er certifikatkurser, omhandlende sikkerhed som ”Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj” og "Anvendelse af faldsikringsudstyr" også er efterspurgt.

Flere tiltag skal øge aktiviteten

Statistik er hårde tal, der viser, om vores kurser bliver brugt eller ej. BAI konstaterer, at vi har alt for mange kurser, der ikke bruges. Det ønsker vi at gøre noget ved. Master Skills er ét blandt flere tiltag, der er igangsat for at fremme kendskab til og brug af AMU. Der er også øget fokus på opsøgende arbejde, der skal fremme viden om brug af AMU. Har du gode ideer til brug af AMU, så hører vi gerne fra dig.

Se statistikken her