”Det er et fælles ansvar, at vi får udlært nogle dygtige håndværkere”

”Det er et fælles ansvar, at vi får udlært nogle dygtige håndværkere”

Indehaver af TJ Tømrerservice og næstformand for det lokale uddannelsesudvalg på EUC Nordvestsjælland Jørn Løvenhorst har lige nu syv tømrerelever, hvoraf fire af dem er EUX-elever, og tre er i mesterlære.

Jørn Løvenhorst oplever, at det til tider kan være svært med fire EUX-elever på skole samtidig, men betoner samtidig vigtigheden af at tage sit uddannelsesansvar og fortæller her om de fordele, der også følger med at have EUX-elever i virksomheden.

Hvilke overvejelser gjorde I jer, inden I ansatte en EUX-elev?

”Vi har haft elever, siden vi startede virksomheden for 15 år siden, og da vi fik vores første EUX-elev for fire år siden var det lidt tilfældigt, men i dag er vi glade for både vores EUX-elever og dem, der følger en almindelig erhvervsuddannelse.”

Er der forskel på EUD- og EUX-elever?

”Der er forskel på alle elever. Men man kan generelt godt sige, at EUX-eleverne har et højere engagement og viser en større interesse for opgaven. Ofte har vores EUX-elever et ønske om at læse videre, så de har gerne et andet drive.”

Har det nogen betydning, at EUX-eleven i højere grad end en EUD-elev videreuddannelser sig?

”Ikke for vores vedkommende. Vi har en politik om, at vores elever skal videre, når de er færdigudlært. Det er vigtigt med luftforandring og at komme ud og opleve en anden kultur, og så tager jeg dem gerne tilbage efter et par år. At de vil videre i uddannelsessystemet, det synes jeg er fint. De sidste EUX-elever, der er blevet udlært herfra, har dog valgt, at de gerne vil fortsætte med at arbejde som tømrer og så have studenterbeviset som et ekstra plus.”

Hvordan fungerer sammenhængen mellem skole og praktikdelen? Kan det være svært for eleven at komme tilbage til virksomheden efter en skoleperiode?

”Jeg synes, det er svært, når alle fire EUX-elever er på skole samtidig. Men her fungerer det godt, at vi også har almindelige EUD-elever, så vi på den måde kan veksle. Med hensyn til, hvorvidt det er svært for eleven at komme tilbage, så er det ikke noget, jeg oplever som et problem.”

Vil du anbefale andre virksomheder at tage EUX-elever?

”Jeg mener, at det er forkert at have en EUX-uddannelse og så ikke kunne give eleverne en mulighed for at komme i lære. Økonomisk kommer du aldrig til at tjene penge på at have en elev, men du får da refunderet en stor del af udgifterne. Og helt generelt skal vi alle sammen tage elever – vi kommer til at mangle faglærte, og det er et fælles ansvar, at vi får uddannet nogle dygtige håndværkere.”