BAI-konference 2019

BAI-konference 2019

Arbejdet med implementering af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse spillede en væsentlig rolle ved dette års skolekonference, som Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri netop har afholdt. Ved konferencen var organisationerne bag efteruddannelsesudvalget samt repræsentanter fra 19 skoler samlet til to dage med oplæg og workshops.

Et afgørende punkt i trepartsaftalen 2018 - 2021 er udvikling af AMU-kurser, der skal kvalitetssikres og gøres mere fleksible. På årets skolekonference blev deltagerne præsenteret for BAIs arbejde med revision af AMU-kurser, udvikling af test og prøver, betydningen af samarbejde på tværs af skoler i forhold til udbud på landsplan, oplæg om AMU-aktivitet samt præsentation af de initiativer, der allerede nu er sat i værk i form af opsøgende arbejde ude lokalt samt Master Skills 2020.

Konferencens anden dag bød på oplæg og –workshops med fokus på aktualitet og relevans i AMU samt inspirationsoplæg om bæredygtigt byggeri.

Se oplæg fra konferencen her.