Praktikpladsgaranti øger søgningen til erhvervsuddannelser

Praktikpladsgaranti øger søgningen til erhvervsuddannelser

Tekst: Rasmine Reeh, foto: pixabay.com

Hvad er Praktikpladsgaranti?

I august 2016 lancerede Mercantec i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune ’Praktikpladsgaranti’. Praktikpladsgaranti betyder i praksis, at man som elev på bestemte erhvervsuddannelser er garanteret en praktikplads i erhvervslivet. 

I dag er ni uddannelser på Mercantec en del af ordningen, herunder anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og gulvlæggeruddannelsen.

Praktikpladsgaranti – en ny fortælling

Uddannelses- og markedschef på Mercantec, Marianne Bukh Villesen, der har været en af initiativtagerne til praktikpladsgarantien, fortæller: ”Udvælgelsen af, hvilke uddannelser der skulle være med, skete på baggrund af, hvor manglen på elever er størst. Vi har længe hørt historien om, at der er mangel på praktikpladser, men sandheden er, at Mercantec lige nu står med 30 ledige praktikpladser inden for struktørområdet, der bare venter på at blive besat af dygtige, engagerede elever. Fortællingen om, at det ikke er til at få en praktikplads, gør de unge utrygge, og vi vil med praktikpladsgarantien gerne være med til at fortælle, at det altså ikke nødvendigvis er tilfældet.

Hvis du vælger, at du gerne vil være eksempelvis anlægsstruktør-, -bygningsstruktør eller gulvlægger, så er praktikmulighederne virkelig gode. Faktisk går særligt anlægsstruktør- og bygningsstruktørvirksomhederne forrest, når det kommer til at skabe ordinære uddannelsesaftaler for de unge, allerede inden de er startet på grundforløbet. Gulvlæggerbranchen gør meget brug af mesterlæreaftaler, og det, at den unge er sikret en praktikplads, betyder meget i valget af uddannelse”.

Praktikpladsgarantien stiller også krav til eleverne

Marianne Bukh Villesen betoner vigtigheden af, at eleverne selv er aktive i praktikpladssøgningen. For at være omfattet af garantien er det et naturligt krav til eleverne, at de selv aktivt søger praktikpladser under hele grundforløbet, at de passer deres skole, at de er fleksible med praktikpladsstedets placering, samt at de udviser interesse og motivation for uddannelsen både på skolen og i praktikvirksomheden. ”Eleverne får naturligvis hjælp fra vores praktikpladskonsulenter. Vi vægter meget højt, at eleven gennem hele forløbet har løbende samtaler med praktikpladskonsulenter, der også hjælper med ansøgninger og cv.

Og netop kontakten til eleverne er en af de helt afgørende parametre for praktikpladsgaranti- succesen, og det kræver ressourcer. Kontakten mellem praktikpladskonsulent og elev er af afgørende betydning, og det stiller naturligvis også krav til skolen og praktikpladskonsulenten”.

Flotte resultater

Arbejdet med at sætte fokus på praktikpladsmuligheder kan allerede ses i ansøgningstallene på Mercantec. ”Vores overgangsfrekvens er siden garantien trådte i kraft steget fra 20,7 til 25,1%. De flotte tal skal selvfølgelig ses i lyset af flere aktiviteter, eksempelvis gør vi også meget ud af brobygning, men praktikpladsgarantien er helt sikkert en af de afgørende faktorer for den øgede søgning”, fortæller Marianne Bukh Villesen.

Praktikpladsgarantiens succes er da heller ikke gået andre kommuner og skoler forbi. Senest har Bornholm lanceret praktikpladsgaranti, og flere kommuner har henvendt sig for at blive inspireret til lignende aktiviteter.

Gode råd til skoler og kommuner

”Det er først og fremmest vigtigt, at der er opbakning fra både erhvervsliv og kommune. Det er naturligvis afgørende, at der er praktikpladser, og det er vigtigt, at UU-centrene er med i formidlingen til de unge”.

På spørgsmålet om, hvorvidt Mercantec har gjort sig erfaringer, som skolen gerne ville have kendt, inden initiativet blev søsat, og som andre kan tage ved lære af, fortæller Marianne Bukh Villesen, at det alligevel er kommet bag på dem, hvor ressourcekrævende det interne arbejde med eleverne har været.

”Man skal ikke underkende vigtigheden af kontakt til og opfølgning på eleverne. Og det tager tid. Det er faktisk kommet lidt bag på os, hvor mange ressourcer det kræver, men det er helt essentielt, at det prioriteres. Det kræver dedikerede praktikpladskonsulenter, der følger eleverne tæt.

Men vi er stolte af vores resultater, og både virksomheder og kommunen har gjort en fantastisk indsats. Vi håber, at vi på sigt kan udbrede praktikpladsgarantien længere ud geografisk og måske på tværs af skoler, men nu må vi se, vi håber også at kunne få flere uddannelser omfattet af Praktikpladsgarantien. Jeg vil kun anbefale andre at forsøge at tage fat på projektet, og vi deler gerne vores erfaringer, så vi sammen kan få vist de unge, at der er mange spændende erhvervsuddannelser med gode praktikmuligheder”.